Článek

Teracová dlažba – nekonečná variabilita ve vzorech, barvách i užití

Teracová dlažba – nekonečná variabilita ve vzorech, barvách i užití

Po celá staletí lidé používali pro budování svých domů kámen v různých podobách a formách. Využívali jeho základních vlastností – pevnosti, tvrdosti, houževnatosti, ale i přirozenou krásu, kresbu a barevnost. Velmi častým použitím kamene v různých podobách bylo a je v konstrukcích podlah. Především z důvodu požadavků, většinou v namáhaných prostorech, odolnosti a houževnatosti podlahy, ale také krásy, rozmanitosti, barevnosti a možnosti ekonomického řešení barevného řešení podlahových ploch v interiérech. 

 

Jedním z dlouho známých, a praxí dostatečně ověřených materiálů, která těchto vlastností kamene při optimální ceně využívá, je broušená teracová dlažba a teracové výrobky. Jejich základní vlastnosti – pevnost, tvrdost a houževnatost, ale i krása a barevnost je dána použitými materiály – teracovými, či kamennými drtěmi. Využitím moderní výrobní technologie a zkušenosti našich pracovníků dává projektantům a investorům vysoké možnosti v barevných a vzorových řešeních interiérů ve velmi širokém rozsahu. 

 

Při použití teracové dlažby může investor také získat absolutně rovnou bezespárou podlahu, kdy je položená dlažba na místě přebroušena, či následně vyleštěna. Tím lze získat podlahu prakticky se rovnající klasickému litému teracu s vysokou povrchovou pevností.

 

Velmi často se opomíjí i další  vlastnost teracové dlažby, která se dává na podlahy. Jedná se o možnost výroby různých teracových doplňků pro dořešení celého interiéru. Jsou to například různé schodišťové obklady, parapetní desky, krajové prvky krbových desek, květináčů aj. Tyto prvky lze vyrábět v různých tvarech a s identickým složením směsi, jako je celková plocha – ve stejném vzoru a barvě. Právě možnost jednoduché výroby do forem v různých tvarech s možností několika typů následné povrchové úpravy – např. broušení, tryskání, pískování – vytváří opravdu velkou výrobkovou škálu, a tím také možnosti pro architekta k řešení vnitřního i vnějšího prostoru.

 

Teracová dlažba či teracové výrobky z bílého cementu s možností přibarvení do hmoty se nejčastěji využívají ve vnitřních prostorách, které chce architekt či projektant i s pomocí různých teracových prvků reprezentativně vyzdvihnout.  Právě v těchto prostorách se mimo vysoké houževnatosti těchto podlah, také vysoce cení i krása a jas, daná přírodním materiálem.

 

Nejčastěji je teracová dlažba používána v interiérech, které jsou, mimo tento základní estetický požadavek, převážně vysoce provozně namáhány jak pohybem lidí, tak přesuny materiálu. Jedná se převážně o podlahy chodeb, pasáží, supermarketů, obchodních center, hotelů, nemocnic aj.  Velmi časté využití je společně s prefabrikovanými teracovými schody v bytových domech, či kancelářských centrech. Pro tyto prostory lze využít také dlažby různých tvarů, kombinací podlahových pásků, speciální bordury, či využitím teracových intarzií a možnosti umístění loga či nápisu.

 

Teracových výrobků ze základního šedého cementu se využívá převážně ve výrobních halách, autoservisech, skladech, výrobních dílnách a garážích. To jsou prostory, od kterých se požaduje především vysoká odolnost proti opotřebení provozem, vysoká houževnatost a odolnost. Velkou výhodou při těchto užitích jsou opravdu nízké náklady na provozní údržbu.

 

Velký sortiment kameniva, dlouholeté zkušenosti technologie výroby a znalosti různých technik umožňují našim pracovníkům vyrábět velmi zajímavé řešení stavebních prvků nebo také provádění repasí historických teracových dlažeb nebo teracových prvků, které společně řešíme při rekonstrukcích historických domů, chodeb škol, či vstupů do historických domů, které procházejí kompletní rekonstrukcí, kdy právě teracová podlaha má svoji kvalitu. Při splnění základních postupů při pokládání, impregnaci a údržbě podlah z teracových dlažeb získává uživatel velmi vděčnou, pevnou, houževnatou a krásnou podlahu.

 

Opravdu široké použití teracové dlažby v běžném životě potvrzuje dlouhá řada různých realizací, položených různých ploch v různých budovách, provedených netradičních řešení, či provedených rekonstrukcí starých teracových podlah. Některé příklady realizací lze shlédnout na našich www.cidemat.cz. V přiložené fotodokumentaci je opravdu jen „pověstná špička ledovce“ možností, které tento klasický a tradiční výrobek na našem stavebním trhu nabízí. Jeho používání v praxi, a využití všech jeho výhod záleží na architektech, projektantech a investorech.