Odolné podlahy Cidemat

Impregnace, čistění, renovace

Teracové podlahy jsou praktické, odolné proti vysokému bodovému zatížení, houževnaté, odolné proti opotřebení a velmi snadné na provozní každodenní čistění. Ošetřování a údržbu velkých teracových ploch v supermarketech a dalších veřejných prostorách, vzhledem k velkému množství transportovaného materiálu a přesunu osob, obvykle provádí odborné firmy. Ty disponují nezbytnými stroji a vybavením, jakož i zkušeností v oblasti takovéto údržby a zajištění velmi kvalitní teracové podlahy za velmi optimálních provozních nákladů.

Provoz na položené ploše, vzhledem k vysokému bodovému zatížení a provozu, provádějte pouze transportními prostředky s polyuretanovými nosnými i řídícími koly! Transport a doprava zboží nesmí být na teracových plochách prováděná transportními prostředky s absolutně tvrdými koly např. s kovovými, polyamidovými (nylonovými), či značně provozem poškozenými koly ( koly s ostrými hranami, vlisovanými kameny a železnými částicemi = možnost poškrábání povrchu plochy) transportních prostředků.

Základní impregnace položené teracové dlažby

Teracová dlažba je velmi pevný a kompaktní betonový prvek, jehož povrch je na technologické lince vybroušen. Broušení se provádí pod vodou a vzhledem k jeho vlastnostem, nutnosti řádného vyzrání = povrchové pevnosti, požadavkům na kvalitní položení a zaspárování, není z výroby dále nijak povrchově upravován. Tato povrchová úprava = impregnace, či fluatace, se musí provést po položení a zaspárování dlažby na stavbě.

Tímto ošetřením se povrch teracové podlahy uzavře ( dlažby i spár), vyplní se mikropóry, zvýší se jas a krása přírodního kamene a zvýší se odolnost podlahy proti skvrnám z provozu, a zašpinění obecně. Žádná impregnace však stoprocentně nezajistí čistotu podlahy, pokud se zasažená místa neuklidí včas, bezprostředně po zasažení, a to hlavně proti různým látkám jako např. rozlité ovocné šťávy, kečup, víno, ocet apod. Tyto látky je potřeba včas uklidit a zasažená místa důkladně umýt čistou vodou.

Pokud impregnace není provedena v průběhu stavby, po položení, doporučujeme dodatečně provedení následujícího pracovního postupu:

 1. Mechanicky odstraníme škrabkou případné hrubé nečistoty (zbytky spárovací hmoty, znečištění po stavbě, žvýkačky). Podlahu pečlivě zameteme.
 2. Provedeme řádné umytí podlahy čistícím strojem vybaveného padem. Řádně často měníme vodu, pokud je velmi znečištěná. Používáme pro čištění neutrální čisticí prostředky, pH=7. Pokud zůstanou na podlaze nečistoty a skvrny, a nejsou před nanesením impregnace odstraněny, tak je tato impregnace jen zvýrazní a na podlaze zůstávají.
 3. Po oschnutí vyčištěné podlahy naneseme jednu nebo dvě vrstvy impregnačního prostředku na teracovou dlažbu- dle návodu. Postupujeme a ředíme impregnační prostředek dle návodu výrobce – je velká řada výrobců i jednotlivých typů impregnačních prostředků, pro ošetření teracových podlah.

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s firmou Bellinzoni, která patří k specialistům, zabývající se impregnací a povrchovou úpravou přírodního kamene a teraca. Pro provedení impregnace teracové dlažby a teracových výrobků doporučuje:

Pro základní mytí položené teracové dlažby, před vlastní impregnací:

LEM-3
Neutrální koncentrovaný mycí prostředek pro hloubkové čištění mramoru, žuly, terasa a dalších přírodních i umělých kamenů.
Technický list čističe

ULTRASTRIPPER
Vysoce koncentrovaný čisticí prostředek k odstranění olejů, mastnoty, nátěrů a jiných povlaků, metalizovaných, akrylátových nebo rozpouštědlových vosků.
Technický list čističe

Pro zajištění vysokého lesku položené teracové podlahy

DURALBRILL
Lešticí přípravek s využitím technologie NANOTECH. Ideální pro leštění a zpevnění mramorových, terasových a pískovcových podlah.
Zvláště vhodný po primární aplikaci plombovačem DURALMAX
Technický list leštiče

Pro speciální impregnaci položené teracové dlažby a teracových výrobků

IDEA GOLD
Transparentní ochranný impregnační prostředek odpuzující vodu a oleje, bránící tvorbě skvrn. Technologie NANOTECH pro ochranu staveb z mramoru, granitu a jiných druhů kamene proti pronikání vody, vlhkosti, olejů nebo mastnoty.
Technický list impregnace

IDEA DARK
Silně ztmavující ochranný impregnační prostředek odpuzující vodu a oleje pro mramor, černá teraca, granit, a jiné druhy kamene proti pronikání vody, vlhkosti, olejů nebo mastnoty.
Technický list impregnace

IDEA XC
Silně ztmavující ochranný impregnační prostředek odpuzující vodu a oleje pro mramor, granit a jiné druhy kamene proti pronikání vody, vlhkosti, olejů nebo mastnoty.
Technický list impregnace

Pro speciální provedení impregnace – zpevnění povrchu

DURALMAX
Impregnační a utěsňovací prostředek s využitím technologií NANOTECH pro ochranu a zpevnění mramoru, terasa, pískovce, sádrovce a jiných, zvláště vápenatých kamenů.
Ke zvýšení lesku je vhodné následně použít leštič DURALBRILL.
Technický list impregnace

Každodenní ošetření položené teracové podlahy

 1. Odstraňte rozlitou kapalinu a případné skvrny vzniklé provozem prodejny co nejdříve je to možné, než samy vyschnou. Ty nejzatíženější (nejúpornější) skvrny způsobené špínou zalepených žvýkaček a sladkostí by měly být nejdříve ošetřeny paletovým nožem nebo podobným nástrojem. Pokud nedojde k rychlému a řádnému odstranění především skvrn od potravin, které mají kyselinový základ (ocet, zavařeniny, žíravé čistící prostředky), dochází k chemické reakci s teracovou dlažbou. Tato rekce způsobí zdrsnění povrchu dlaždice, do kterého se následně dostává špína a takto vzniklý flek je proti okolí tmavší.
 2. Zameťte všechny volné nečistoty z povrchu dlouhým měkkým smetákem nebo v ideálním případě nůžkovým mopem ve tvaru „V“.
 3. Umývejte podlahu za použití čisté vody a neutrálního čistícího prostředku (pH=7) namíchaného přesně podle návodu výrobce. Měl by být použit čistící stroj se dvěma nádržemi – jedna na čistou vodu a jedna na odběr znečištěné vody. Pokud toto není možné, je třeba pravidelně vyměňovat čistící vodu tak, aby bylo zajištěno dobré odstranění nečistot. Dbát také na řádné odsátí vody při mytí, neboť pokud voda na ploše zůstává, tato plocha se stává kluzkou, a může být příčinou pádu. Nejlepšího výsledku je dosaženo při použití automatických čistících podložek (houba), které musí být pravidelně čištěny a kontrolovány, aby se zabránilo poškození povrchu podlahy.

Základní principy řádného čistění a údržby:

 1. VŽDY POUŽÍVEJTE NEUTRÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY, tzn. pH =7
 2. NIKDY NEPOUŽIVEJTE:
  • Nepoužívejte kyseliny nebo čističe na alkalické bázi neboť tyto mohou zničit povrch podlahy nebo narušit cementovou bázi.
  • Nepoužívejte čističe s vysokým obsahem mýdla, které může způsobit, že se podlaha stane kluzkou.
  • Nepoužívejte desinfekce, neboť tyto mohou způsobit skvrny na dlažbě.
  • Nepoužívejte ocelové kartáče a drátěnky, které mohou zničit povrch podlahy.

Pro kvalitní provozní mytí podlah nabízí společnost Bellinzoni prostředky:

LAVALUCIDA L&L
Dvoufázový čistič pro rychlou a jednoduchou údržbu přírodních kamenů a aglomerátů. V jednom kroku myje i leští – snadné mytí podlahy z teraca.
Technický list čističe

GTX TILE & GROUT CLEANER - Čistič spár
Speciální čisticí prostředek bez organických rozpouštědel pro čištění spár a spojů.
Nepoškozuje lesk leštěného mramoru. Šetrný k životnímu prostředí - certifikát EC ECOLABEL

Pokud potřebujete provést velké mytí položené plochy lze využít některého z prostředků na mytí, před provedením impregnace – viz. uvedené výše.

Renovace teracové podlahy – případné opravy

Teracové podlahy mohou být vzhledem k  vlastnostem teracové dlažby a způsobu provedení teracových podlah, velmi levně, a s vysokým efektem pro uživatele, renovovány. Pro jejich trvanlivost a při správné péči překonají mnoho jiných podlahových materiálů.

Na rozdíl od jiných povrchů může být pro dobrý vzhled teracové podlahy, tato teracová podlaha restaurována za použití způsobu přebroušení nebo přeleštění podlahy a s následnou obnovou impregnace, které podlahu vrátí do původní podoby (opět jako nová). Výhodou je, že renovovaná podlaha absolutně rovná, bez jakýchkoliv nerovností. Tuto práci provádí odborná společnost, která má potřebné strojní vybavení a znalosti. Výhodou je, že toto restaurování teracové podlahy lze provádět jen s částečným omezením provozu na této podlaze.

Pro opravu případných povrchových vad a poškozené plochy se nejčastěji používají dvousložkové barvené (v barvě teracového podkladu) nebo transparentní polyesterové tmely. Uvedené tmely jsou rychletvrdnoucí a prakticky ihned po opravě je možné provést finální úpravu přebroušením opravované plochy.

Technický list tmelu

V případě požadavků na podrobnější informace o výrobcích, či konzultace správného postupu přidáváme kontakt:

Bellinzoni - Odolné podlahy Cidemat
info@bellinzoni.cz
Kancelář 273 132 313
Lenka Durychová: 605 502 036