Odolné podlahy Cidemat

Technické podmínky pro pokládku schodů

Doporučujeme Vám obklady schodů provést odbornou firmou, která zná systém práce s umělým kamenem (vyplývá z normy DIN 18333 – Práce s umělým kamenem) a při své práci používá níže uvedené zásady pro montáž teracových schodů a parapetních desek.

Před vlastní montáží doporučujeme palety z teracovými prvky na stavbě před montáži – lepením rozbalit = odstranit krycí folii.

Takto rozbalené palety by měly být na stavbě odloženy cca 3–4 dny. V této době dochází k temperování teracových prvků a vyrovnání množství vázané vody v teracovém prvku.

Pokud se prvky ihned po rozbalení palety lepí na betonový podklad, může vzhledem k rozdílné vlhkosti na povrchu teracového prvku dojít ke smršťování rychle vysychajícího povrchu, a ohýbání teracového prvku. Tato vada není z výroby teracových prvků, ale chybou montáže.

Každý betonový výrobek se změnou tepla dilatuje. Proto je nutné pro jeho správné uložení a správnou funkci splnit tyto zásady:

  1. Schod i parapetní deska nesmí být pevně upevněna (musí mít možnost délkové teplotní dilatace).
  2. Schod i parapetní deska musí být položena s příčným spádem min. 1 % dopředu pro zajištění ztečení vody.
  3. Mezi schodnicí nebo parapetní deskou a pevným bodem (zábradlí, stěna, uzavřené schodišťové rameno) musí zůstat mezera – uvnitř budovy cca 2 mm, vně budovy cca 5mm – obr. č. 2.
  4. Schod i parapetní deska se pokládá v oblasti nášlapu na proužky malty dle obr. č. 1, 3. Malta pro venkovní schodiště musí být mrazuvzdorná. Podstupnice úhlového schodu se nepodmazává a zůstává mezi schodem a podstupnicí vzduchová mezera.
  5. Podklad musí být očištěn od mastnot a hrubých nečistot, nesmí se drolit a nesmí být namrzlý. Obklady schodů lze provádět při venkovní teplotě nad 5 °C.
  6. Pro spárování se používá cementová malta nebo spárovací hmota. U venkovního schodiště musí být spárovací hmota mrazuvzdorná.

Příklady montáže parapetních desek a schodišťových obkladů

Uložení schodišťového obkladu do délky 1 m
Obr. 1 Uložení schodišťového obkladu do délky 1 m

Uložení schodišťového obkladu do délky 1 m
Obr. 2 Uložení schodišťového obkladu do délky 1 m

Dilatace schodišťového prvku u stěny
Obr. 3 Dilatace schodišťového prvku u stěny

Konečná povrchová úprava před řádným používáním

Teracové schody a parapetní desky je nutné po zabudování před zahájením používání (nejčastěji po celkovém úklidu stavby, před zahájením používání schodiště k běžnému účelu), naimpregnovat. Tato impregnace uzavře povrch teracového výrobku, sníží jeho nasákavost a možnost zanášení špíny do povrchových pórů – sníží se náklady na pravidelný úklid, a také dojde ke zvýraznění kresby kameniva.

Před impregnací se povrch schodů i parapetní desky musí řádně vyčistit. Hrubé nečistoty se odstraní mechanicky – pozor na poškození povrchu výrobku poškrábáním tvrdými materiály. Případný vápenný výkvět nebo znečistění cementem nebo maltou se vyčistí odstraňovačem cementových kalů a výkvětů. Ihned po použití chemických prostředků se povrch musí řádně umýt čistou vodou. Po vyschnutí povrchu se provede dle návodu dodavatele impregnačního prostředku impregnace povrchu nebo fluatace povrchu výrobku. Tím se zamezí vnikání vlhkosti a nečistot do povrchové vrstvy.