Odolné podlahy Cidemat

Úpravy povrchu schodu

Úpravy povrchu

  • Broušením – nutno určit jednotlivé broušené plochy, jiné požadované sražení hran.
  • Výrobky nejsou z výroby impregnovány.
  • Krytí výztuže o průměru 4 mm, jakosti BSt 500, je minimálně 10 mm.
  • Tryskáním – pro venkovný schody.

Protiskluzné úpravy nášlapů schodů

Protiskluzová úprava nášlapů schodů – dle přání zákazníka provádíme následující protiskluzné úpravy nášlapů schodů. Pro venkovní shodiště provádíme celoplošné otryskání povrchu nášlapu schodu.

1x PVC profil
1× PVC profil
2× PVC profil
2x PVC profil
2× PVC profil
2× PVC profil
2× PVC profil
Pískovaný pásek
Pískovaný páseka
Pískovaný pásek
Broušená drážka
Broušená drážka
Broušená drážka
Broušená drážka
Epoxidový pásek s křemičitým vsypem
Epoxidový pásek s křemičitým vsypem - Odolné podlahy Cidemat
Epoxidový pásek s křemičitým vsypem - Odolné podlahy Cidemat
Epoxidový pásek s křemičitým vsypem

Barevné odlišení prvního a posledního schodu

Barevné odlišení prvního a posledního schodu ve schodišťovém rameni slouží k vyšší bezpečnosti, kdy je patrná změna výšky v podlaze. Provádí se několika způsoby – viz přiložené příklady.

Epoxidový pásek s křemičitým vsypem
Epoxidový pásek s křemičitým vsypem
Epoxidový pásek s křemičitým vsypem