Teraco

Představení a vlastnosti

„Teraco je směs cementu, ušlechtilých kamenných drtí (mramor apod.) a barviv používaná v kamenické práci k tvorbě povrchů (lité dlažby) imitujících kámen (schodiště, náhrobní kameny apod.), většinou s přesnou granulometrií, a zároveň i název pro tyto dlažby.“

Zdroj: Wikipedie

Věděli jste?

Různé podobné názvy pro stejný materiál

Obecně se můžete setkat i s názvem terasová nebo terrazzová dlažba. Nejběžnější je ale označení teracová. Není mezi tím rozdíl. Nepleťte ale teracovou s terakotovou - ta je z pálené hlíny, červená a s hrubým povrchem. Jde o něco zcela jiného, byť s podobným názvem.

Teraco má tradici

Teraco je tradiční materiál používaný již před řadou tisíc let

Teraco patří mezi vůbec nejstarší konstrukce podlah. Setkáváme se s ní již u staveb postavených před 4000 lety. Tehdy se používalo často ve spojení s mozaikou. O jejich kvalitách, trvanlivostí, pevnosti a kráse svědčí to, že ji můžeme obdivovat ještě dnes.

Dříve se používalo především teraco lité na místě pokládky a následně broušené, či jinak povrchově upravené tak, aby vynikla jeho kresba. Takto provedená podlaha byla velice náročná na zhotovení, ale odměnila se dlouhou životností i při vysokém namáhání.

Využití ve formě dlažby

Nejčastější využití teraca je dnes ve formě dlažby

Využitím moderních metod vibrolisování a snadnějším strojním broušením se otevřely nové možnosti použití teracových dlažeb. Jejich hlavní výhody oproti litým teracovým podlahám jsou zejména: širší spektrum v použití různých drtí, vysoká pevnost povrchu, lepší kvalita povrchu a rychlejší kladení podlah.

Kromě podlah je možné materiál teraco využít také na další interiérové doplňky, jako jsou teracové obklady schodů, parapetní desky, teracové ukončovací prvky v interiérech. Tyto se vyrábějí buď v kresbě dlažby, která se používá na podlahovou plochu nebo dle návrhu architekta.

Velká škála vzorů

Jedním z velkých benefitů teraca je široká škála vzorů

Kresbu teracových dlažeb tvoří mramorová, teracová nebo vápencová drť různých barev a frakcí. Pevnost dlažeb je dána cementovým jádrem, pro jehož výrobu se používá portlandských šedých i bílých cementů. Dlažbu je možno barvit pigmenty do cementu.

Teracová dlažba je vyráběna jako jednovrstvá nebo dvouvrstvá. Nášlapnou vrstvu tvoří teracová drť a různě barvený cementový tmel, podkladní vrstva je z říčního písku a portlandského cementu. Strojní výroba umožňuje použít i kamenivo větších frakcí, kdy broušení lépe ukáže jeho kresbu.

Skvělé vlastnosti

Nejdůležitější vlastnosti teraca

Teraco je převážně přírodní materiál, kdy cca 70% hmotnosti každého prvku je teracová či mramorová drť, různých barev, frakcí a tvarů. Pojivem je portlandský cement, bílý nebo šedý. Použitím moderních výrobních metod vzniká podlahový prvek s výbornými užitnými vlastnostmi, mezi které jsou zejména:

  • Vysoká únosnost a odolnost proti bodovému zatížení. Vzhledem ke své konstrukci teracová dlažba roznáší vysoké bodové zatížení dané provozem, především transportními prostředky, do větší podlahové plochy.
  • Vysoká provozní houževnatost a povrchová odolnost, kterou dlaždice přebírá ze svého základního materiálu, kterým je kámen.
  • Možnost velké variability v kresbě, vzorech, barevnosti a rozměrech, která je dána možností velkého sortimentu různých kamenných drtí, možnosti barvení do hmoty a využití moderních výrobních metod a následných možností povrchových úprav – broušení, tryskání, pemrlování aj.
  • Mrazuvzdornost a odolnost proti rozmrazovacím solím
  • Snadná a levná provozní údržba podlahy, či obkladu schodiště
  • Ekologická nezávadnost vyplývající z využití kameniva, jako základní složky prvku

Teracová dlažba je především díky vlastnostem vstupních surovin na bázi vápence málo odolná vůči kyselinám, které její povrch narušují. Naopak velmi dobře odolává louhům.

Zajímá Vás více informací? Vyberte si z řady našich článků vydaných v průběhu mnoha let.