Odolné podlahy Cidemat

Historie společnosti

Za více než 30 let existence společnosti Cidemat Hranice s.r.o. skončila v oboru řada konkurenčních výrobců.

Cidemat Hranice, s.r.o. nadále vyrábí především díky:

  • kvalitativnímu vývoji, rozšíření sortimentu výroby dle požadavků zákazníka,
  • zefektivňování výroby, využití nových technologických postupů při výrobě,
  • splnění přísných požadavků velkých výběrových řízení (ISO, servis, kvalita, termíny a šíře sortimentu),
  • orientace i na zahraniční trhy - jak západní, tak východní,
  • zajišťování kompletního servisu navazujícího na konkrétní výrobu.
1995
1995