Odolné podlahy Cidemat

Historie společnosti

Za více než 30 let existence společnosti Cidemat Hranice s.r.o. skončila v oboru řada konkurenčních výrobců.

Cidemat Hranice, s.r.o. nadále vyrábí především díky:

  • kvalitativnímu vývoji, rozšíření sortimentu výroby dle požadavků zákazníka,
  • zefektivňování výroby, využití nových technologických postupů při výrobě,
  • splnění přísných požadavků velkých výběrových řízení (ISO, servis, kvalita, termíny a šíře sortimentu),
  • orientace i na zahraniční trhy - jak západní, tak východní,
  • zajišťování kompletního servisu navazujícího na konkrétní výrobu.
1995
1995
19. 9. 2023

Blíží se nám dušičky

S přicházejícím podzimem se nám blíží svátek, který připadá na 2. listopadu. Zdobení hrobů je tradice. Dáváme vědět, tak, aby jste si mohli v klidu připravit a včas nakoupit materiál a upravit hroby. Drť bílá 10/16mm a drť bílá 4/8mm.

Více informací 581 829 366