Odolné podlahy Cidemat

Kolumbární stěny, kolumbární schránky

Kolumbární stěny lze postavit dvěma základními způsoby:

  1. Sestavením z teracových desek – můžeme zaslat návrhy jednotlivých sestav, které jsme dodávali na základě výkresové dokumentace zákazníka. Ta vždy vycházela z požadavků na umístění a celkového charakteru pietního místa. Lze dodat stěnu pouze s urnovými schránkami nebo i s vloženými nikami pro umístění květin. Schránky jsou uzavřeny skleněnými dvířky v nerezovém nebo černém provedení, popřípadě krycí deskou z přírodního kamene. Jednotlivé příklady naší realizací jsou na přiložených fotografiích.
  2. Sestavením z teracových desek – můžeme zaslat návrhy jednotlivých sestav, které jsme dodávali na základě výkresové dokumentace zákazníka. Ta vždy vycházela z požadavků na umístění a celkového charakteru pietního místa. Lze dodat stěnu pouze s urnovými schránkami nebo i s vloženými nikami pro umístění květin. Schránky jsou uzavřeny skleněnými dvířky v nerezovém nebo černém provedení, popřípadě krycí deskou z přírodního kamene. Jednotlivé příklady naší realizací jsou na přiložených fotografiích. 2. Sestavením z jednotlivých kolumbárních schránek – pro základní sestavy nabízíme dodání kolumbárních schránek v teracovém provedení nebo základním betonovém provedení - viz rozměrový náčrtek. Teracová kolumbární schránka má broušené čelo a pokud zákazník požaduje, tak i jeden krajní bok. Pak po složení je kolumbární stěna z teraca. Schránky se k sobě lepí na lepidlo (bez spáry) nebo cementovou maltou (s přiznanou spárou). Jednotlivé řady lze oddělit teracovou deskou. Zakrytí kolumbární stěny lze provést také teracovou deskou, či jinou krytinou. Teracovou kresbu schránky lze přizpůsobit požadavkům zákazníka – připravíme vzorek. Zakrytí kolumbární schránky může být skleněnými dvířky v nerezovém či černém provedení nebo krycí deskou z přírodního kamen. Viz přiložené foto.

Kolumbárium
Kolumbárium
Kolumbárium
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace
Kolumbární stěna – realizace