Odolné podlahy Cidemat

Balení a reklamace

Schody a parapetní desky jsou ukládány na palety dle rozměrů do celkové hmotnosti palety max. 1000 kg, prokládané polystyrénovými přířezy, zajištěny PP páskou proti posunutí a překryty PVC nebo stretch folií.

Každá paleta nese označení zakázky s počtem kusů na paletě. Manipulace s paletami se provádí pouze VZV s nosnými vidlemi, nebo nakládacími vidlemi.

Palety neukládat na sebe! Upozornění pro skladování – hrany výrobků jsou křehké – dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci a skládání na možnost naražení, nevratné poškození hrany.

Reklamace výrobku musí být uplatněna písemně před jeho zabudováním do stavby – vyloučení vlivů třetí osoby. Při reklamaci musí být písemně specifikován předmět reklamace. Výrobce se zavazuje v co nejkratším termínu zahájit řešení reklamace. O jejím vyřešení bude sepsán zápis ve kterém bude uvedeno řešení podané reklamace.

19. 9. 2023

Blíží se nám dušičky

S přicházejícím podzimem se nám blíží svátek, který připadá na 2. listopadu. Zdobení hrobů je tradice. Dáváme vědět, tak, aby jste si mohli v klidu připravit a včas nakoupit materiál a upravit hroby. Drť bílá 10/16mm a drť bílá 4/8mm.

Více informací 581 829 366