Odolné podlahy Cidemat

Věncové izolační desky

Slouží k provedení betonového věnce na stavbách, kde vnější deska CETRIS FINISH v barevném provedení současně slouží i jako pohledová plocha. Izolační deska se základní přírodní deskou CETRIS BASIC slouží nejčastěji pro izolaci základů domů. V tomto případě CETRIS slouží jako ochrana izolační vrstvy proti zemině. Jako izolace se používá nejčastěji extrudovaný polystyrén XPS nebo pěnový polystyrén EPS NEO70.

Tloušťka cetrisové desky a její povrchová úprava, tloušťka izolace a typ izolace, jakož i rozměry jednotlivých modulů se vyrábí podle technického zadání zákazníka.

Na přiložených výkresech je základní technická specifikace věncových desek. Technické, materiálové, a izolační možnosti výrobků, jako i cenovou specifikaci zašlou naši pracovníci dle požadavků odběratele. Z našeho výrobního sortimentu můžeme nabídnout věncové desky s ostrou hranou, jejích základní technická specifikace a složení je níže.

Věncové izolační desky
Věncové izolační desky
Věncové izolační desky
Věncové izolační desky

Dále nabízíme možnost dodávek těchto věncových izolačních desek s fází 2/2 mm. Níže je uveden výkres možností i sestavy.

Uvedený přesah Cetris/izolace slouží k řádnému slepení, tak aby nevznikaly tepelné mosty. Lepení se provádí velmi efektivně nízkoroztažnou PUR pěnou, stejně jako lepení na betonový základ. Pokud je deska většího formátu, a není zatížená z venkovní strany zeminou, je nutné zajistit její mechanické ukotvení dle pravidel pro kotvení desek Cetris (viz technická specifikace nebo poradenská činnost výrobce).

Věncové izolační desky
Věncové izolační desky
Věncové izolační desky

Optimální moduly izolačních desek, vzhledem k ceně, zašlou po telefonické požadavku naši pracovníci.

Věncové izolační desky
Věncové izolační desky
Věncové izolační desky
Věncové izolační desky