Článek

Rekonstrukce plochy nákladní rampy

Rekonstrukce plochy nákladní rampy

Ve výrobním závodě došlo ke změně v organizaci manipulace s výrobky a doprava vstupních materiálů pro výrobu. Bylo potřeba zajistit opravu nákladní rampy a zajistit pevnou a odolnou podlahu pro přesun materiálů.  Pro opravu bylo zvoleno provedení z teracové dlažby TEREZA o rozměru 300x300x30mm, která byla položena do kvalitního lepidla. Vzhledem k bezpečnosti má závod zpracován manuál na označení dopravních koridorů. Proto i v tomto případě byla plocha položena ze tří barev teracové dlažby v barvě koridorů na jiných místech, a navíc byl koridor doplněný piktogramy označující plochu komunikace. Vzhledem k venkovním prostorám byl piktogram provedený z luminiscenční barvy, tak aby po případném zhasnutí světla byl koridor v noci viditelný.  

       

6. 5. 2020

Teracové a betonové kruhy

Pro letošní sezonu jsme pro vás připravili zajímavé řešení venkovních ploch a chodníků - teracové a betonové kruhy. Vše o kruzích zde:

Teracové a betonové kruhy