Článek

Realizace 2018

Souhrn realizací za rok 2018

Zakázka Olsgard

V průběhu tohoto roku jsme pro švédský trh vyráběli řadu speciálních zakázek teracových schodů. Jedná se o obklad betonových schodišť, které jsou určeny pro stavby bytových domů. Provedení jednotlivých teracových obkladů – nášlap + podstupnice je pro náš trh a naše stavebnictví netradiční. Jednak nášlap „obsahuje“ tzv. skurkant, což je určitá náhrada našeho soklíkového pásku, a ten tvoří nedílnou součást nášlapu – viz obr. Současně je také specifický požadavek na barevné oddělení prvního a posledního schodu na rameni schodiště, který je provedený vkládanými teracovými čtverečky nebo kolečky jiné barvy a kresby. Uvedené foto je po vynětí obloženého betonového schodišťového ramene z formy. Následně bude rameno zabaleno a připraveno k expedici na stavbu.

 

 

Podlaha v autoservise

Jedním z velmi častých použití teracové dlažby ze šedého cementu jsou výstavby podlah v opravnách aut, autoservisech, či výrobních halách. Teracová dlažba má velkou výhodu u těchto typů podlah - především vysokou bodovou pevnost, vysokou provozní houževnatost povrchu a velmi levnou a snadnou provozní údržbu hotové podlahy. Systém pokládky  do betonového lože je velmi snadné a levné a i  pro investora cenově velmi zajímavé řešení.

Uvedené fotografie jsou z položené plochy autoservisu v Popradě, kde pro konstrukci podlahy byla použita teracová dlažba Margita MA 104, která se pro uvedené podlahy v servisech, výrobních dílnách a skladech používá nejčastěji. Uvedené foto je z doby ihned po položení a vyčistění, kdy jsou patrny tmavé okraje dlaždic, kdy spárami mezi dlaždicemi „odchází“ vlhkost ze spodního betonového lože a spárovací cementové hmoty.

 

 

Dodávka schodů na stavbu do Švédska

V první polovině letošního roku jsme dodávali obklady teracových schodů a teracovou dlažbu ve formátu 300x300mm na dvě stavby ve Švédsku. Jednou  z nich byl bytový dům ICA Barkaby. Na uvedenou stavbu byla dodávaná dlažba i schody ve vzoru dle přání zákazníka. Obklady schodů nejsou na stavbě osázeny soklíkovými pásky, jako na našich stavbách, ale okraje schodů mají tzv. skurkanty. Viz. přiložené foto. Stejně jako u nás je barevně oddělen první a poslední schod na rameni schodiště.

 

 

Samonosné teracové prvky

Pro bytový dům ve Stokholmu projektant navrhl schodiště ze samonosných teracových prvků o rozměru 1.300x350x70mm, uložené na kovové středové konstrukci. Netradičně také je provedení mezipodest schodiště, které je složeno ze stejných teracových desek, jako je celé schodiště. Opět první a poslední schod je barevně oddělen. Chodby byly provedeny z litého teraca, na které jsme připravili balenou teracovou směs, se stejným složením jako teracové prvky schodiště.

 

Vstup a schodiště v bytovém domě

Další zajímavou dodávkou a stavbu ve Stokholmu byly teracové schody – nášlap+ podstupnice a teracová dlažba rozměru 600x300mm. Vstupní plocha, podesty a chodby v bytovém domu byly realizovány z černé teracové dlažby o rozměru 600x300mm ve vzoru TA 102, schodišťové obklady byly t desek ve voru TA 219 – bílá.  Stěna schodiště je obložena sárkovým soklíkem, který jsme na uvedenou stavbu dodávali poprvé. Přiložené foto je po dokončení montáže.

 

 

Velkoplošná betonová dlažba

V první polovině tohoto roku jsme zahájili výrobu velkoplošné betonové dlažby o rozměru 600x600x40mm v šedém a černém provedení. Uvedená dlažba je vhodná pro pokládku do štěrkového nebo betonového lože nebo také na terče. Dlažbu lze použít na vybudování teras, okapových chodníků, balkónů a jiných pochůzích ploch. Výhodou je moderní velký formát a příznivá plošná hmotnost, která dlažbě dává velkou možnost použití ve stavebnictví. Přiložené foto je z prvních realizací, které nám zákazníci zaslali.

 

   

 

Velkoplošná teracová dlažba

Po úpravách v technologii můžeme na stavební trh již dodávat teracovou dlažbu hladkou o rozměru 600x600x38mm. Jedná se o dvouvrstvou velkoformátovou dlažbu, která se může pokládat pro podlahové plochy v átriích, vstupech budov, plochách obchodních domů a administrativních centrech. Dlažba bude vyráběna na zakázku, ve vzoru, barvě a složení drti dle přání zákazníka. Nově také předpokládáme vyrábět variantu s tryskaným povrchem pro venkovní použití, kdy pro zákazníka může být zajímavá teracová přírodní kresba. Dlažba je vhodná také pro pokládku na terče. Tím ji lze použít také na stavbu ploch na balkonech a na venkovních terasách.

6. 5. 2020

Teracové a betonové kruhy

Pro letošní sezonu jsme pro vás připravili zajímavé řešení venkovních ploch a chodníků - teracové a betonové kruhy. Vše o kruzích zde:

Teracové a betonové kruhy