Článek

Realizace 2016

Souhrn realizací za rok 2016

Speciální obklady schodů do Švédska

Pro jednoho našeho švédského zákazníka jsme zahájili výrobu speciálních schodových obkladů s profilem, které můžete shlédnout na přiložených fotografiích. Uvedený profil nahrazuje u nás používané soklíkové pásky u stěny. Teracové obklady jsou uloženy do forem celého schodišťového ramene, je nainstalovaná výztuž a následně zality betonem. Schodišťové rameno je i včetně obkladů následně namontováno na stavbě. Schodišťové rameno je v provedení vzoru T-A 120 a první a poslední schod v tmavém vzoru T-A 102.

 

  

 

 

Schody v bytovém domě Vackov

V polovině listopadu byla dokončená montáž schodových obkladů na schodištích bytového domu Vackov. Na uvedenou stavbu bylo dodáno 288 schodů L v provedené šedý cement – vzor T-A 103. Přiložené foto je z průběhu výstavby, kdy jsou prováděny dokončovací práce v jednotlivých domech.

 

    

 

 

Terasy bytového domu

Jednou z dokončovacích prací na stavbě bytového domu v Bratislavě je provedení pokládek teracové dlažby na balkonech a terasách tohoto bytového domu. Projektant zvolil pokládku teracové dlažby hladké o rozměru 400x400x27mm na gumové terče a štěrk frakce 4-8mm. Jedná se o plochy, které budou používané jen za pěkného počasí, a tak hladký povrch není závadou, navíc je snadná údržba. Teracová dlažba byla zvolena ze šedého cementu, vzoru R-A 119. Přiložené fotografie jsou ze zahájení pokládky před dokončovacími pracemi na sedmé terase.

 

    

 

 

Rekonstrukce podlah v chodbách historického centra

Městský úřad v Lučenci prováděl v minulém roce rekonstrukci radnice v historické části centra Lučence. Součástí rekonstrukce bylo i položení nové teracové dlažby v historických chodbách. Projektant trval na původním rozměru položené dlažby ve formátu 200x200mm. Pro uvedené řešení byl zvolen vzor M-A 221, podobný původnímu vzoru. Po provedení všech potřebných technických rozvodů v rekonstruované radnici byla provedena pokládka dlažby do polosuchého betonu. Přiložené foto je z průběhu dokončovacích prací na stavbě před zahájením stěhování do jednotlivých místností. Ve stejném období jsme také dodávali teracovou dlažbu na rekonstrukci synagogy v Lučenci. Opět jsme dodrželi odstín a rozměry původní teracové dlažby ve vstupu do rekonstruované synagogy. Podle předloženého vzoru dlažby byla vyrobena replika ve formátu 200x200mm, která je položena v hlavním vstupu do synagogy.

 

      

 

 

Globus Odincovo

Také v tomto roce jsme začátkem prázdnin zahájili dodávku teracové dlažby pro stavbu podlahy v hypermarketu Globus v městě Odincovo. Jedná se již o naši dvanáctou stavbu v Moskevské oblasti, kterou v tomto roce realizujeme. Na uvedenou stavbu dodáváme cca 14.500m2 teracové dlažby TEREZA, rozměru 300x300x30mm, vzoru T-A 217 a 117, a také teracové obklady rovných a točitých schodů. Zaslané fotografie jsou z dokončovacích prací při pokládce a po dokončení položení a zaspárování plochy obchodního malla, před následnou impregnací, které je provedené z teracové dlažby T-A 117.

 

    

 

 

Rekonstrukce historické teracové podlahy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze

Nyní probíhá rekonstrukce budovy Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, jehož součástí je i provedení repliky původní lité teracové podlahy v hlavních chodbách muzea. V těchto chodbách bylo vždy litá teracová podlaha, a soklíkové pásky s požlábkem. Požadavek památkářů byl v přesném zachování nejen kresby teracové podlahy, ale i v technickém provedení. Proto jsme vyrobili i přesnou repliku uvedených soklíkových pásků, a litá teracová podlaha se prováděla do již nainstalovaných soklíkových pásků v konečné výšce. Uvedené provedení se jistě ještě projeví po ukončení celé podlahy ve velmi členité hlavní chodbě. Přiložené foto je z etapy uložení soklíkových pásků do požadované výšky, provádění nalévání teracové podlahy a broušení jednotlivých vyzrálých ploch.

 

      

 

 

Obchodní centrum M2

V průběhu prázdnin byla zahájena dodávka a současně i pokládka teracové dlažby do jednotlivých prodejen nového obchodního centra pro vybavení bytu, pod názvem M2, do Bratislavy, na Zlatých Pískách. V rekonstruovaném obchodním centru budou soustředěny prodejci vybavení pro domácnost. Podlahy v těchto jednotlivých obchodních sekcích budou provedeny v teracové dlažbě Margita, v bílém vzoru M-A 119, drobná bílá drť a bílý cement. Výhodou použití teracové dlažby je splnění požadavků na novou podlahu - předpokládané provozní zatížení, při nízké možné stavební výšce realizované podlahy. Právě teracová dlažba díky své konstrukci a pevnosti v tahu ohybem dokáže roznést bodové zatížení do větší podlahové plochy.

 

    

 

 

Historické teracové prvky

Jednou z částí naší práce je projednání a výroba teracové dlažby a teracových prvků pro opravy podlah v historických budovách. Investor, či uživatel si žádá, aby po provedených opravách byla podobnost nových teracových prvků co nejbližší původním vzorům. V řadě případů také vyrábíme speciální teracové prvky, které se již nyní při výstavbě podlah nepoužívají. Jednou ze zajímavých realizací v posledním období byla výroba dlažby rozměrů 200x200mm a soklíkových pásků s požlábkem pro rekonstrukci podlahy v budově Vysoké školy ekonomické v Praze nám. Winstona Churchilla. Na uvedenou stavbu, při rekonstrukci rozvodů jsme podle požadavků památkářů a stavby dodávali modifikovaný vzor dlažby T-A 104 a soklíkový pásek s požlábkem dle stávajících soklíkových pásků. Uvedené fotky jsou z období po ukončení prací a předání do užívání.

 

    

 

 

Bytové domy v Bratislavě

V Bratislavě jsme v minulém měsíci rozeběhli dodávku a současně pokládku teracové dlažby na dvou stavbách. Na první stavbu dodáváme teracovou dlažbu Margitu ve vzoru M-A 220, která je pokládaná ve vstupu a na jednotlivé chodby v patrech bytových domů. Ve stejnou dobu byly zahájeny práce spojené s pokládkou teracové dlažby, vzoru M-A 119, rozměrů 300x300x24mm při výstavbě plochy obchodního centra ve Zlatých Pískách. Uvedené centrum sestává z řady jednotlivých obchodních jednotek. Investor požadoval velmi světlou, pevnou a odolnou dlažbu pro vysoké provozní použití s požadavkem na jednoduchou údržbu. Všechny tyto požadavky teracová dlažba snadno splní. Uvedené fotografie jsou ze zahájení pokládky před spárováním a před dokončovacími pracemi.

 

      

      

 

 

Soklíkové pásky s požlábkem

Ve velké spoustě historických budov se dříve při stavbách podlah používaly soklíkové pásky s požlábkem. Spousta těchto budov prochází v posledních letech rekonstrukcí a na mnoha místech je potřeba zničené nebo chybějící soklíkové pásky doplnit či vyměnit. Tak tomu bylo i na chodbách Národního památkového úřadu v Ostravě. Při této rekonstrukci jsme dodávali nejen tyto speciální požlábkové soklíky, ale i teracovou dlažbu, rozměru 400x400x27mm ve speciálním barevném provedení, tak abychom se co nejvíce přiblížili původní historické dlažbě, která v převážné ploše chodeb, při této velké rekonstrukci, zůstávala. Stejným způsobem nyní dodáváme teracové soklíky s požlábkem na rekonstrukci chodeb v historické budově VŠE v Praze, tentokrát v provedení vzoru T-A 104.

 

    

 

 

Schody a dlažba do školy v Askersundu

Začátkem tohoto roku jsme dodali teracovou dlažbu a schody pro stavbu školy v Askersundu ve Švédsku. Na základě požadavků architekta byl připraven speciální vzor dlažby a teracových výrobků, dle místních požadavků. V daném vzoru jsme dodávali teracovou dlažbu TEREZA o rozměru 300x300x30mm, rovné samonosné schody a také speciální točité schody. Na přiložených fotografiích jsou schody a dlažba v průběhu montáže.

 

 

 

Schody a chodby v bytovém domě

V závěru minulého roku jsme ve dvou etapách dodávali teracové obklady schodů a teracovou dlažbu pro stavbu čtyřpodlažních domů v Olomouci. Projektant navrhl obklady schodů v provedení nášlap + podstupnice, a chodby v teracové dlažbě RADKA, rozměrů 400x400x27 mm. Dlažba je kalibrovaná, a byla uložena do flexibilního lepidla. Všechny plochy byly provedeny v jasně bílém vzoru R-B 2019, mimo první a poslední schod na každém rameni, který byl barevně odlišen. Přiložené foto je pořízeno po provedeném řádném vyčistění teracové dlažby a schodů a následném provedení základní impregnace povrchu, před jeho používáním a před nastěhováním obyvatel bytových domů.

 

  

 

 

Výrobní hala

Jednou z velmi důležitých vlastností teracové dlažby je její pevnost a odolnost proti provoznímu zatížení. Proto také jednou z hlavních možností její použití je při výstavbě odolných podlah v průmyslových halách. Další obrovskou výhodou je snadné a levné provozní čistění takto provedené podlahy. Těchto výhod bylo také využito při stavbě servisní haly prádelny. Pro provedení podlahy majitel zvolil teracovou dlažbu Terezu, rozměrů 300x300x30mm, ve světlém vzoru T-A 217. Přiložené foto je z období před provedením konečných úprav a namontování technologie.

 

  

 

 

Výroba obkladů na montovaná schodišťová ramena

Od minulého roku jsme zahájili výrobu schodišťových obkladů pro prefa – výrobu schodišťových ramen, sloužících pro rychlou výstavbu bytových domů a kancelářských budou. Schodišťová ramena rovná, i točitá, jsou vyráběny u našeho litevského partnera současně se stěnovými dílci, kdy teracový obklad, především v provedení nášlap + podstupnice je přímo před vlastní betonáži schodišťového ramene vkládán do formy. Takto vyrobené schodišťové rameno je ze strany teracového obkladu zakryto a zajištěno dřevěným bedněním. Montáž na vlastní stavbě je velmi rychlá. Následně je před vlastním zahájením používání schodiště, před uvedením domu do provozu, schodiště odbedněno, teracový obklad vyčištěný a naimpregnovaný.

 

    

 

 

Dlažba na chodby bytového domu v Brně

Začátkem tohoto roku jsme zahájili v několika etapách dodávku teracové dlažby pro pokládku teracové dlažby na chodby ve čtyřpodlažních bytových domech v Brně u přehrady. Chodby jsou v provedení dlažby TEREZA, rozměr 300x300x30mm, ve vzoru dle požadavků architekta. Související schodišťová ramena byla na stavbu dodána již včetně teracových obkladů, přímo z výroby jako prefa – schodišťová ramena. Chodby v suterénu domů jsou provedeny včetně vysokých soklových teracových desek, kdy je přesně dodržen požadovaný spárořez. Připojené foto jsou z průběhu montáže chodeb a obložení.

 

      

10. 7. 2019

Stavebniny KB-BLOK mají naše výrobky skladem ihned k odvozu!

Rozšířili jsme ihned dostupný sortiment ve Stavebninách KB-Blok. Prohlédněte si nabídku:

Nabídka dlažby, štěrku a drti