Článek

Realizace 2015

Souhrn realizací za rok 2015

Dokončení hypermarketu Globus v Puškynu

V závěru tohoto roku byla dokončená největší stavba, jejíž podlaha je provedena z teracové dlažby dodané z našeho závodu. Jedná se o podlahu v obchodním centru – hypermarketu Globus, v městě Puškyno, Moskevská oblast, jejíž celková plocha je více jak 18.000m2. Na stavbu byla dodána naše teracová dlažba TEREZA vzoru T-A 217, v kombinaci tmavého odstínu T-A 117, pro obchodní ulici. Mimo teracovou dlažbu jsme ve shodných vzorech dodávali i teracové obklady schodů, jak v administrativní části – obklady L stupňů, tak v hlavní restauraci, kde bylo schodiště provedeno v základním kovovém korpusu, kdy obklady jednotlivých schodišťových stupňů bylo provedeno speciálním Z - tvarem nástupu. Přiložené foto je ze závěrečných prací na tomto hypermarketu, před jeho otevřením v závěru listopadu letošního roku.

 

  

 

 

Schody na Pusu terasos

V první polovině tohoto roku jsme dodávali velkou zakázku schodů na stavby bytových domů ve Vilniusu. Na soubor 12 domů pod názvem Pusu terasos jsme dodávali více jak 1.000 samonosných schodů o základním rozměru 1.200x320x80mm ve vzoru T-A 219 – bílá drť frakce 0-4mm, bílý cement. Mezipodesty byly položeny z naší teracové dlažby Radka, rozměrů 400x400x27mm ve shodném vzoru. Montáž probíhala na kotevní prvky a lepidlo s kročejovou izolací. Přiložené fotografie jsou z dokončovacích prací na sídlišti před závěrečným úklidem a předáním obyvatelům.

 

  

 

 

Druhá etapa stavby domu Elnio

Již v roce 2013 jsme dodávali teracovou dlažbu a teracové schody na stavu bytového domu ve Vilniusu, pod názvem Elniu. Na uvedenou stavbu jsme dodávali naši dlažbu Margitu rozměru 300x300x24mm v černém provedení M-A 102 a teracové schodišťové obklady a pro vyšší patra teracové samonosné schodnice 1.200x320x60mm. Tyto samonosné schodnice byly uloženy na páteřní středové konstrukci. Projektant, který uvedenou stavbu projektoval a její výstavbu řídil vyhrál i provádění projektu na druhou etapu. Tato se prováděla v první polovině tohoto roku. Provedení společné chodby a centrálního schodiště velmi připomíná tradiční a oblíbené domovní pasáže. Chodby byly v provedení z naší teracové dlažby Radka, rozměrů 400x400x27mm, ve vzoru R-B 119, stejně jako samonosné schodišťové prvky se základním rozměrem 1.500x320x80mm. Uvedené foto je z obou vedle stojících staveb, kdy stavba druhého domu je nyní těsně před dokončením před provedením konečného úklidu a nastěhování obyvatel.

 

     

 

 

Bytové domy v Olomouci

Nyní již dokončujeme dodávku první etapy montáže teracové dlažby a obkladů schodů pro stavbu bytových domů na ulici…. V Olomouci. Na pavlačových chodbách je položena teracová dlažba Radka, rozměrů 400x400x27mm ve vzoru R-B 219. Obklady schodů jsou v provedení nášlap + podstupnice, ve stejném vzoru, kdy první a poslední schod je barevně odlišen. Uvedené fotografie jsou z prováděné montáže dlažby a schodů. Po jejím ukončení bude celá plocha chodby i schodiště, tak jak se u teracové dlažby a teracových prvků má provádět, řádně vyčištěna a naimpregnována.

 

  

 

 

Teracové výrobky

Teraco je velmi variabilní materiál, který dokáže splnit velkou spoustu požadavků investora, či majitele domů. Jeho základní vlastnosti umožňují řadu použití a to jak tvarových, tak vizuálních. Využívá vlastností základního materiálu, kterým je kámen, resp. kamenná drť v různých kresbách, barvách a tvarech. Za použití osvědčených výrobních technologiích lze vyrábět prakticky neomezenou spoustu výrobků, které navíc mohou mít i různou povrchovou úpravu – broušení, pískování, pemrlování. V poslední době je teraco stále vyhledáváno i na různé drobné zahradní prvky, mezi které patří studniční desky, plotové kryty, krycí desky aj., viz přiložené fotografie. Jedním z tradičních použití teraca je obklady schodů, či přímo jednotlivé teracové prvky. Tak je tomu i v případě hlavního vstupního schodiště na Obecním úřadě a do kulturního domu v Paměticích, kde jsou vstupní schody řešeny speciálními teracovými prvky. Nášlapná plocha je otryskána, aby neklouzala, a ostatní viditelné plochy jsou broušeny a „ukazují“ krásu teracového vzoru.

 

      

      

  

 

 

Podlaha ve skladu lisovacích forem

Výhody teracové dlažby – pevnost, houževnatost, přírodní vzhled a snadnou údržbu využil pro rychlé provedení podlahy ve svém skladu výrobce pryžového těsnění v Námestove. Jeho požadavek na snadnou údržbu, a světlou podlahu snadno splnila naše teracová dlažby Tereza, vzoru T-A 220 – bílý cement, bílá drť. V uvedeném skladu a přípravně lisovacích forem je požadavek na čistotu a vysoké bodové zatížení manipulačními prostředky, které podle potřeby formy převážejí ke vstřikovacím strojům podle zakázek. Právě požadované vlastnosti na podlahu v takovém skladu, či provozní dílně teracové dlažba velmi efektivně, snadno a ekonomicky naplňuje.

 

    

 

 

Výrobní hala Makyty

Známá oděvní slovenská firma Makyta provádí v rámci modernizace svých výrobních prostor také provedení nových podlah. První etapou v modernizaci je provoz střižny, kde byl požadavek na přírodní podlahu, po které bude možný přesun materiálu VZV a paletovými vozíky, a současně se uvedená podlaha bude moci snadno a lehce uklízet. Projektant a i provozovatel po svých dobrých zkušenostech s teracovou dlažbou v jiných provozech, se rozhodl pro shodné provedení podlahy. Pro stavbu podlahy ve střižně jsme dodávali dlažbu Tereza, vzor T-A 103, ze šedého cementu s drobnou drtí, která byla položena do polosuchého betonu. Uvedené řešení bylo pro investora nejlevnější, protože musel odstranit bývalou velmi zničenou podlahu, která neměla potřebnou únosnost, a toto provedení podlahy bylo nejefektivnější a nejlevnější. Přiložené foto je z běžného provozu střižny a přípravny polotovarů.

 

    

 

 

Bytový dům v Braxenu, Švédsko

V první polovině letošního roku jsme uskutečnili dodávku teracových výrobků pro stavbu bytového domu v Braxenu, ve Švédsku. Na základě velmi dobrých zkušeností projektanta a investora s teracovými výrobky, jsme vyhráli dodávku i druhé etapy velké výstavby v tomto městě. Pro schodiště a chodby jsme dodávali teracovou dlažbu rozměrů 600x300mm v černém provedení T-A 102 a všechny schody – rovné i točité v provedení bílém T-A 219. Na schodištích můžete vidět i speciální provedení okrajů schodů, které se používá ve Švédsku, tzv. skurkanty. Velmi často jsme pro teracové schodiště však dodávali tzv. sárkové soklíky, které jsou nyní velmi moderní.

 

      

 

 

Jeden příklad z praxe

Když dva dělají totéž, neznamená to, že je to totéž. Tak by se dalo v krátkosti popsat jeden případ, se kterým jsme se setkali v poslední době. Dodávali jsme dlažbu na jednu stavbu, kde se měla položit plocha jako repase historické teracové podlahy. Jednalo se o plochu v klasickém starém provedení – šachovnice bílá a černá – námi vyráběný vzor T-A 219 a T-A 102. Zákazník po položení teracové plochy a zaspárování černou spárovací hmotou reklamoval vysokou pórovitost teracové dlažby, a že dlažba se velmi špiní a spárovací hmota nejde z dlažby očistit. Pravdou je, že jedním hadrem a jedním kyblíkem černou spárovací hmotu pouze rozmažu, ale neumyji. To platilo i v tomto případě, kdy se dlažba po zaspárování opravdu umyla, tak jak bývá zvykem. Rozdíl mezi jednotlivými „umytími podlahy“ je vidět na přiložených snímcích. Opět to bylo jen v rukou a pracovnících.

 

      

  

 

 

Vstupní prostory Univerzity vědeckého parku

Jednu ze zajímavých staveb v tomto roce jsme dodávali do Bratislavy. Podlaha a schodiště vstupní auly Univerzity vědeckého parku, Univerzity Komenského v Bratislavě je v provedení z teracové dlažby a teracových obkladů schodů. Podlaha je složená v barevné kombinaci teracové dlažby vzoru T-A 215, kterou je pokryta převážná část plochy a T-A 221, který je využitý na jednotlivé obrazce. Uvedené vzory jsou také používány při skladbě všech schodišť, kdy hlavní plochy jsou v bílém provedení vzoru 221, a tak jako bývá pravidlem a bezpečnostním prvkem na schodištích, první a poslední schod barevně odlišený – ve vzoru 215. Přiložené fotografie jsou po závěrečném umytí celé ploch a schodišť, před zahájením impregnace položené plochy, která se u přirozeného kamene a teracové dlažby, před zahájením užívání, provádí.

 

      

 

 

Dodávka teracové dlažby pro stavbu podlahy v hypermarketu Globus Puškino

Také v letošním roce pokračujeme v dodávkách naší dlažby pro stavbu velmi namáhaných podlah v hypermarketech Globus v Rusku. V tomto roce je před námi dodávka teracové dlažby pro prodejnu Globus v Puškinu. Na uvedenou stavbu bude dodáno celkem 18.000m2 teracové dlažby, teracových schodišťových obkladů a dalších souvisejících komponent pro vlastní pokládku. Nyní již dodáváme 9-tý hypermarket tohoto řetězce. Zatím co dopravu předcházejících dodávek jsme realizovali vagonovou přepravou. Nyní díky sankcím a snížení množství dopravy zboží mezi Evropou a Ruskem, klesly ceny automobilové dopravy tak, že je tento způsob přepravy i na tuto vzdálenost výhodnější. Proto nyní námi vyrobenou teracovou dlažbu Tereza, vzor T-A 217 dopravujeme nákladními auty. Uvedené foto je z prvních nakládek dlažby na kamiony, pro transport do Ruska.

 

  

 

 

Prodejna ALBERT Praha – Vestec

Začátkem prázdnin byla zahájena velká oprava podlahy v Prodejně Albert v Praze Vestci. Dřívější podlaha z keramické dlažby 400x400mm nepřenesla vysoké bodové zatížení, kterým jsou podlahy v prodejnách vystaveny a proto bylo rozhodnuto o její generální opravě. Ta spočívala v záměně této podlahy za ověřenou teracovou dlažbu, která vysoké provozní zatížení v těchto prostorách dokáže přenést. Uvedené řešení je prověřeno na stovkách prodejen, nejen u nás, ale i v jiných státech. Podlaha v této prodejně bude provedena z teracové dlažby TEREZA o rozměru 300x300x30mm, ve vzoru T-A 220 – bílá drť a bílý cement. Pokládka se provádí ve dvou etapách, tak aby prodejna byly v provoze. Přiložené foto je těsně po položení první etapy, před montáží regálů.

 

  

 

 

Realizace okolí servisního střediska ROTHLEHNER

Na začátku prázdnin letošního roku byla provedena venkovní úprava okolí servisního střediska společnosti ROTHLEHNER. Při realizaci projektu využila firma říční oblázky ve zvolené frakci 16/22 mm. Kombinace říčních oblázků a živých rostlin v okolí servisního střediska vytvořila příjemnou harmonii a dodala útulný ráz.

 

      

 

 

Rekonstrukce koupaliště v Trenčanských Teplicích

Při právě dokončované rekonstrukci koupaliště v Trenčanských Teplicích požadovali památkáři, aby všechny venkovní plochy v okolí tohoto venkovního koupaliště, a v přilehlé budově byly ve stejném provedení, tak jako dříve. Terasy této historické budovy byly provedeny v teracové dlažbě o rozměrech 300x300mm. Požadavek byl i na shodný vzor teracové dlažby, který byl pro tyto plochy použitý. Jedinou změnou bylo, že nová teracové dlažba musí být z důvodu bezpečnosti povrchově upravená tryskáním. Na základě tohoto požadavku a předaného vzorku byl vyroben vzor nové dlažby i s požadovanou povrchovou úpravou. Přiložené foto je po dešti, při provádění závěrečných dokončovacích prací na stavbě a při provádění úklidu celého okolí před otevřením. Položená dlažba se nachází na prvními druhé terase a před vlastními převlékacími kabinami. Zvláštností je uložení dlažby do oblouku, kdy byla nutná i úprava hran a skosení dlaždic před pokládkou.

 

      

 

 

Teracová dlažba v autoservisu

Jedním z velmi častých využití naší teracové dlažby je při stavbě podlahy v autoservisech, pneuservisech, výrobních halách a dílnách. Od podlah v těchto provozech uživatel požaduje vysoce odolnou, houževnatou a pevnou podlahu, která se snadno uklízí, velmi dobře vypadá a jejíž investiční náklady nejsou vysoké. Tyto požadavky velmi dobře splňuje podlaha z teracové dlažby, tak jako v tomto novém autoservise, kde byly využity i různé kresby pro optické rozdělení položené plochy. Na tuto podlahu byla dodána teracová dlažba Tereza o tloušťce 30 mm. Pro menší dílny či hospodářské plochy dodáváme i dlažbu Margita s tloušťkou 24 mm, která požadavky uživatele těchto ploch bohatě splňuje.

 

  

 

 

První dodávka naší teracové dlažby do Ghany

Naše teracová dlažba Radka o rozměrech 400x400x27 mm, ve vzoru R-B 217 a R-B 103, byla vybrána naším zahraničním partnerem pro stavbu podlahy v atriu administrativního centra v městě Tema v Ghaně. Současně s dlažbou, byly na stavbu dodávány i parapetní desky a soklíkové pásky. První dodávku dlažby jsme uskutečnili v květnu tohoto roku, kdy dlažba byla uložena do 20“ kontejneru. Cestu dlouhou cca 7.600km kontejner urazil za necelé tři týdny. Tímto exportem jsme si opět mohli označit další velmi exotickou zemi, kde naši teracovou dlažbu využijí, v duchu našeho hesla = „jistotu Vašich kroků“.

 

  

 

 

Prodejna Iceland

Prodejna mražené stravy Iceland v Praze otevírá třetí svou prodejnu. Také do této prodejny jsme dodávali naši teracovou dlažbu TEREZA, která byla provedena ve vzoru, dle požadavku zákazníka. Výjimkou proti jiným podlahám v podobných prodejnách je, že teracová dlažba po položení byla celoplošně přebroušená. Jedná se o postup úpravy podlahy po instalaci teracové dlažby do plochy, velmi často používaný v Anglii. Touto finálovou úpravou společně s konečnou impregnací, uživatel získá absolutně rovnou, hladkou a exkluzivní podlahovou plochu. Přiložené foto je při provádění montáže regálů do prodejny, a i bez nasvícení a závěrečného úklidu je patrný exkluzivní povrch podlahy.

 

  

 

 

Podlahy v prodejnách Travel free shop

Majitel řetězce Travel free shop má velmi dobrou zkušenost s použitím teracové dlažby do náročných prodejních ploch ve svém prodejním řetězci. Proto při rozšiřování a modernizaci svých prodejen v pohraničí opět zvolil teracovou dlažbu. Vzhledem k požadavkům na nízké provozní náklady, včetně nižších nákladů na osvětlení, používá naši teracovou dlažbu TEREZA, vzoru T-A 220 – bílá drť a bílý cement. Výhodou je dále tradičně nízké investiční náklady a velmi příznivé náklady na pravidelnou denní provozní údržbu takto instalované teracové dlažby.

 

 

 

Hřbitovní architektura

Náš sortiment zakázkové výroby jsme rozšířili o výrobky hřbitovní architektury. Jedná se o obruby na hrob, hrobové desky betonové urny a kolumbária. Tato výroba je výhradně zakázková a vychází z národní tradice. Z našich vyráběných teracových dílců dodává společnost TEZZO Tábor (www.tezzo.cz) variabilní kolumbární stěny po celé České republice.

 

      

 

 

Výborná podlaha v garáži

Jedním z velmi výhodným řešením podlahy v garáži je teracová dlažba. Její houževnatost, pevnost a odolnost proti opotřebení, odolnost proti rozmrazovacím solím a snadná udržovatelnost ji k tomuto použití vyloženě předurčuje. Pro investora je také výhodou velmi příznivé investiční náklady a snadná příprava podloží a následná pokládka. To se projevilo i při rozhodování o vhodné dlažbě pro podlahu do garáže spojení s hospodářskou místností u našeho zákazníka v Bratislavě. Podlaha je provedena z dlažby MARGITA, vzoru M-A 104, který je pro toto použití, vzhledem ke kresbě, nejvhodnější.

 

  

 

 

Globus v Tule

První čtvrtina tohoto roku byla dokončována prodejní plocha v obchodním domě Globus v Tule, Moskevská oblast. Na základě odsouhlaseného grafikonu stavby probíhaly v prvních třech měsících dokončovací pokladačské práce prodejní plocha z teracové dlažby a montáž všech teracových schodů – točitých do hlavní jídelny hypermarketu a rovných schodů do administrativního centra Hypermarketu. Tak jako i v ostatních prodejnách je dlažba a teracové obklady schodů v provedení T-A 217, a prodejní mall v provedení T-A 117. Přiložené foto je před dokončením celé prodejny a slavnostním otevřením, které proběhlo 25.4.2015.

 

      

 

 

Stavba sídliště Pusu Terasos v Litvě

Začátkem tohoto roku naše společnost vyhrála dodávku teracových prvků pro stavbu sídlištních domů pod místním názvem Pusu Terasos. V první etapě jsme dodávali celkem 920 ks teracových schodů rozměrů 1.250x350x80mm v provedení našeho vzoru T-A 219. Mezipodesty byly provedeny buď z podobných teracových prvků, uložených na nosné konstrukci nebo z teracové dlažby R-B 219, rozměrů 400x400x27mm. Umístění prvků na betonový schodišťový korpus je provedeno chemickými kotvami, s gumovými podložkami pro eliminaci kročejového hluku. Přiložené fotografie jsou těsně po montáži těchto prvků, kdy na stavbě je ještě velmi čilý ruch a pohyb všech pracovníků. I v tomto případě, jak je vidět, jsou všechny prvky broušeny ze všech šesti stran.

 

  

 

 

Schodiště – stavba Vivulskio - Vilnius

V závěru roku 2014 a na začátku letošního roku jsme dodávali teracové schody a dlažbu na stavbu Vivulskio do Vilniusu v Litvě. Na stavbu velkého obytného 6-patrového domu bylo dodáno celkem 544 schodnic, rozměrů 1.200x350x80mm, a 12 mezipodest o rozměru 1.200x1.450x80mm, ve speciálním vzoru dle požadavků zákazníka. Vzhledem k hmotnosti a rozměrům mezipodest nebyla montáž jednoduchá, ale taková konstrukce se v Litvě používá, tak jsou firma na systém zvyklí. Všechny prvky byly broušeny ze všech šesti stran. Na přiložených fotografiích jsou uvedené schodiště po otevření domu pro nastěhování nových obyvatel.

 

    

 

 

Podlaha v prodejně CBA Spišská Nová Ves

Závěrem roku 2014 jsme mimo dalších staveb dodávali teracovou dlažbu na stavbu prodejny řetězce CBA do Spišské Nové Vsi. Pro prodejny tohoto řetězce dodáváme dlažbu Margita o rozměrech 300x300x24mm, v provedení vzoru 221 – bílý cement a drobná bílá a černá drť. Tento řetězec přešel na variantu konstrukce podlah z teracové dlažby, pro vysokou odolnost a houževnatost teracové dlažby spojenou s nízkými náklady na provozní údržbu. Uvedené fotografie jsou po ukončení impregnace položené dlažby a zahájení montáže regálů.

 

     

 

 

Schody v administrativní budově

V závěru minulého roku jsme pro našeho zákazníka dodávali speciální teracové obklady schodiště do kancelářské budovy. Teracová dlažba a teracové výrobky mají obrovskou výhodu, že lze snadno a levně provést jakýkoliv tvar obkladu ve shodné kresbě a barvě. Tím lze jednoduše kompletovat interiéry staveb a dotvářet vnitřní prostor z tohoto klasického přírodního materiálu. To se podařilo i v případě točitého schodiště na přiložených fotografiích, kdy zákazník celou vstupní chodbu a přístupové schodiště provedl ve vzoru T-A 217.

 

      

  

 

 

Speciální fasádní izolační desky

Již řadu let vyrábíme v našem závodě speciální soklové izolační desky pro našeho zahraničního partnera. Tyto soklové izolační desky se používají ve stavebnictví pro zajištění odizolování základové desky, případně základů domů. Hlavní složení je z izolačních desek XPS, nejčastěji tloušťky 100mm, a pohledová strana je tvořena především cementotřískovou deskou CETRIS, v různé konečné barevné úpravě. Ta slouží nejen pro mechanickou ochranu vlastní izolace, ale také jako pohledový prvek soklu domu. Tato zakázka je ve dvou provedeních, kdy první je v černé barvě RAL 9004 s vrchním ukončovacím plechem, druhé provedení je na přání zákazníka v celoplechovém krytí v barvě celé fasády a ve speciálním profilu konečné fasády.

 

      

 

 

Prodejna Staviva Garaj

Náš dlouholetý obchodní partner Staviva Garaj v Priebovcích při rekonstrukci a rozšiřování své prodejny, po dobrých zkušenostech, využil naší teracovou dlažbu. Pro svoji modernizovanou prodejnu použil velmi oblíbený vzor teracové dlažby T-A 234, která je položena do lepidla. Teracová dlažba je kalibrována, tak tento způsob pokládky je možný a snadný. Přiložené foto je po vybavení prodejny a zahájení prodeje.

 

     

 

 

Prodejna Iceland

Minulý rok jsme zahájili dodávku teracové dlažby speciálního vzoru pro nový řetězec, který vstoupil na český trh v oblasti prodeje mražených potravin. Na podlahu pro své prodejny používá dle svých dobrých zkušeností z Anglie, kde vlastní velkou síť těchto prodejen, teracovou dlažbu. Změnou proti jiným řetězcům je, že tento investor požaduje, aby položená plocha z teracové dlažby byla celoplošně přebroušena. Tento postup je v Anglii pravidlem, především ve velkých obchodních řetězcích, nádražích, na chodbách nemocnic, škol aj. Provedení je opravdu více reprezentativní, a teracová dlažba je proto v Anglii považována za velmi kvalitní provedení podlah pro náročný provoz, jak přesunem množství lidí, tak zboží. Proto i tito projektanti při tvorbě podlah využívají obrovskou variabilitu teracové dlažby v kresbě a barvě pro stavbu velmi zajímavých ploch a podlah.

 

     

 

 

Rozšiřování obchodních ploch v prodejnách Kaufland

Po několika letech začal řetězec Kaufland rozšiřovat a opravovat prodejní plochy ve svých úspěšných marketech. V minulém roce v prodejnách, kde je položená teracová dlažba, došlo v řadě případů k zúročení výhody teracové dlažby, a to celoplošné přebroušení staré plochy. Výhodou je, že po tomto velmi nenáročném, rychlém a levném postupu má zákazník prakticky "novou prodejní plochu". Nyní již jsou velmi účinné a efektivní brousící stroje a materiály, které uvedené přebroušení velmi urychlují a tato renovace je pro uživatele velmi výhodná. Přiložené foto je z prodejny Kaufland v Praze- Michli.

 

  

 

 

4. 3. 2019

Jeden vzor ve třech velikostech

Byla zahájena výroba broušené dlažby 600x600mm.

Broušená dlažba ve velikosti 600x600mm