Článek

Oprava uštípnuté hrany teracového prvku

Uštíplou hranu teracového prvku lze opravit velmi přesně, rychle a za velmi malé náklady.

Teracový prvek se vyznačuje, mimo jiné dobré vlastnosti, vysokou pevností a povrchovou houževnatostí. Pokud však dojde k pádu teracového prvku nebo pádu většího tělesa na hranu prvku, může dojít k uštípnutí hrany, popřípadě rohu teracového prvku.  

Obrovskou výhodou teracových prvků je možnost opravy takového poškození. Při trochu pečlivé práci lze opravu provést velmi přesně, rychle a za velmi malé náklady. Pokud je oprava pečlivá (především co se týká odstínu), tak za určitou dobu se opravená část nepozná – dojde k barevnému sjednocení.

Na čem nejvíce záleží:

  1. Použití stejného složení teracové směsi
  2. Při míchání teracové směsi na opravu, dobře odhadnout barevnost směsi. Pokud je použitá barva do podkladu, tak doporučujeme jeden den namíchat malé množství směsi pro opravu a rozprostřít na folii nebo tvrdý karton a zahřát teplovzdušnou pistolí. Po vyschnutí povrchu tím rychle můžete porovnat barevnost (správnou sytost směsi pro opravu a původní barvy teracového prvku).
  3. Dobré očistění opravovaného místa – nutné pro kvalitní spojení betonu a prvku.
  4. Vybroušení, za špachtlování a vyleštění opraveného místa

Popis postupu opravy teracového prvku

1. Na teracovém prvku byl uražený roh

uražený roh

2. Opravované – vylomené místo je nutné pečlivě mechanicky očistit a odstranit volné částice. Pokud je místo špinavé je nutné ho umýt drátěným kartáčem. Pokud je mastné – z nějakého důvodu, tak se poškozené místo musí odmastit. Tento postup je velmi důležitý pro přichycení opravované betonové směsi.

uražený roh

3. Následně si připravíme teracovou směs pro opravu, která vychází ze směsi, která byla použitá pro výrobu teracového prvku. Důležité je použít i stejný cement z důvodu docílení shodné konečné barevnosti opraveného místa. Pokud je teracový prvek přibarven do hmoty, tak doporučujeme po namíchání betonové směsi na opravu, malou část dát na schod, zahřát teplovzdušnou pistolí pro odsouhlasení konečného odstínu.

Pokud nedojde k maximálnímu sjednocení barvy v tomto kroku, tak již následně to opravit nelze. Před zahájením nanášení prvek namočte, aby nedošlo k odsátí vody ze směsi, která je potřebná k vytvrzení směsi pro opravu.  Směs pro opravu naneseme o cca 2-3mm nad vybroušenou plochu – nutné pro následné „odkrytí teracové kresby“ po vybroušení. Nanesení vrstvy provádějte pečlivě po celé ploše opravovaného místa.

oprava

4.Po nanesení teracové směsi je potřeba opravované místo překrýt kouskem PVC folie, tak aby nedocházelo k rychlé=mu vysychání betonové směsi použité pro opravu. PVC folie se přichytí lepící páskou či jiným způsobem.

5. Po dvou až třech dnech je možno folii sejmout a přistoupit k hrubému broušení. Směs použitá na opravu by měla být vytvrdnutá a kompaktní.

6.  Pro broušení se používá diamantový kotouč – pro hrubé broušení a jemný smirkový kotouč pro jemné leštění – viz foto . Při broušení je třeba dbát na okolí = broušení pod vodou nebo s odsávaním.

7.Broušením diamantovým kotoučem provedeme zbroušení opravovaného místa do úrovně okolního prvku viz foto. Pokud je na opravovaném místě vzduchová bublinka nebo pór, tak doporučujeme před jemným broušením uvedenou bublinku či pór za špachtlovat cementovou pastou.

 

8. Jemným broušením opravené místo dokončíme do kvality a jemnosti broušení celého prvku. Používáme shodnou jemnost smirkového papíru . Nejčastěji se pro teracové výrobky používá jemnost 100 – 200.

9. Opravené místo se následně společně se s celým teracovým prvkem naimpregnuje – viz foto .

6. 5. 2020

Teracové a betonové kruhy

Pro letošní sezonu jsme pro vás připravili zajímavé řešení venkovních ploch a chodníků - teracové a betonové kruhy. Vše o kruzích zde:

Teracové a betonové kruhy