Článek

Obklady schodů do Švédska

Obklady schodů do Švédska

Již mnoho let jsme dodavatelé teracových obkladů schodišťových ramen pro výstavbu bytových domů ve švédských městech. Terasové prefabrikáty u nás vyráběné se montují do forem a slouží jako jedna část formy. Tyto prvky jsou zality betonem schodišťového ramene, a tím se uspoří hodně nákladů na pozdější manipulaci a lepení. Některé zakázky však jsou zasílány přímo na stavby, kde jsou na betonové schodišťové ramena lepeny. Většinou dodáváme teracové obklady schodů pro točitá schodiště, jako v tomto případě pro stavbu Linnean, při výstavbě sídliště bytových domů v část Sölna, města Stockholmu.