Odolné podlahy Cidemat

Teracové teselace

Teselace je vyplnění podlahové nebo jiné roviny pomocí jednoho nebo více geometrických útvarů bez překrývání a bez mezer, popřípadě využitím jednotlivých prvků stejného tvarů, ale jiných rozměrů. Jednou ze základních možností, ale velmi málo využívaných je provedení plochy z různých rozměrů prvků.

Teracová dlažba se vyrábí v základních standardních rozměrech. Nejčastěji se jedná o rozměry 300x300, 400x400 a 600x600mm. Převážně se pro plochy provádí pokládka z dlaždic o stejném rozměru. Rozměry teracové dlažby v ploše se také dají kombinovat a to velkou spoustou možností.

Jednou z možností je využití různých rozměrů a také vzorů. Na přiložené fotografii je nabídnut speciální vzor teselace pro netradiční plochy, který je složen z naší teracové dlažby XENA a RADKA. V ploše je teracová dlažba o rozměru 600x600, 400x400 a200x200mm. Jejich kombinací lze vytvářet zajímavé obrazce. Jeden z nich – jednoduchý a zajímavý- pro ukázku přikládáme.

plocha po položení a zaspárování
plocha po položení a zaspárování
plocha po přebroušení a impregnaci
plocha po přebroušení a impregnaci

Podlahové teracové pásky a jejich nepřeberná možnost kombinace

Jednou ze zajímavých provedení teracových podlah ve speciálních prostorách, či na plochách pro netradiční řešení interiéru místnosti, je pokládka z teracových pásků do betonového lože. Teracové pásky o základních rozměrech 300x100 nebo 400x100mm lze v položené ploše kombinovat velkou spoustou možností. Pokládkou lze nejen vytvářet různé obrazce, ale i kombinovat různé vzory a barvy, a také i kombinovat různých rozměrů pásků. Paleta možností, jak podlahu zajímavě provést je prakticky nekonečná.

Po položení pásků a zaspárování celé plochy, je následně podlaha jemně přebroušena, tak aby se odstranily případné nepřesnosti pokládky. Po naimpregnování položené plochy investor získává luxusní přírodní podlahu netradičního provedení, která je absolutně rovná. Jen „některé případy“ možností skládání v ploše jsou na přiložených fotografiích. Krása konečného provedení závisí na architektovi či projektantovi, jak tuto velkou a zajímavou vlastnost teracové dlažby pro své návrhy využije, a jak svoji invenci dokáže pomocí teracových pásků a dlažby, přenést do života.

Šestiúhelníkové teselace

Teracová dlažba je velmi variabilní a má obrovskou spoustu možností využití a dokáže za ekonomických nákladů splnit požadavky investora – a to i netradičním provedením kreseb, barev, rozměrů a tvarů.

Jednou z možností teracové dlažby je efektivně vytvářet zajímavé šestiúhelníkové teselace, či vytvářet kresbu konečné podlahové plochy netradičními zajímavými kombinacemi tvarů jednotlivých teracových prvků. Jedním z příkladů je využití šestiúhelníkové dlažby, kterou lze do plochy pokládat tradičním způsobem kladení v řadách – viz první obrázek – i z využitím různých barevných kombinací skládáním do plochy.

Další možností netradičního způsobu pokládky je využití centrálního začátku pokládky ( „ do hvězdy“), a tím vytvoření velmi zajímavých obrazců v položené podlahové ploše. Variabilita je opět velmi vysoká a daná omezení je daná jen naší představivostí. Jedním z možných provedení je na přiložené fotografii a sestavě.

Použití
Uvedenou teracovou dlažbu lze položit do různých interiérů – obchodních jednotek, administrativních ploch, restaurací či jiných společenských prostor. Pro řešení podlahy je vhodné využít velké možnosti barevných kombinací.

Položená dlažba po zaspárování,před broušením
Položená dlažba po zaspárování,před broušením
Teracové šestiúhelníky po přebroušení a impregnaci
Teracové šestiúhelníky po přebroušení a impregnaci
Teracové šestiúhelníky po přebroušení a impregnaci
Teracové šestiúhelníky po přebroušení a impregnaci
Teracové šestiúhelníky po přebroušení a impregnaci

Teracové netradiční teselace

Teselace je vyplnění podlahové nebo jiné roviny pomocí jednoho nebo více geometrických útvarů bez překrývání a bez mezer. To je popis jednoho ze zajímavých způsobů vytvoření podlahových ploch.

Tento popis konstrukce podlahové plochy lze snadno do praxe a do života při stavbě odolných podlah z přírodního materiálu provést ekonomicky pomocí teracových dlažeb, různých rozměrů, kreseb, barev a tvarů. Možností je opravdu velká spousta. Jednou z možností je využití našich šestiúhelníků a čtverců. Jejich kombinací lze vytvořit velmi zajímavou podlahovou plochu s netradičním řešením, a to nejen barevným, ale i tvarovým. Některé ze základních možností provedení „bílá a černá“ je na přiložených fotografiích. Vše ostatní závisí na požadavcích investora a návrhu projektanta.

Plocha po položení a zaspárování
Plocha po položení a zaspárování

Možností je opravdu velká spousta. Jednou z možností je využití našich šestiúhelníků a čtverců. Jejich kombinací lze vytvořit velmi zajímavou podlahovou plochu s netradičním řešením, a to nejen barevným, ale i tvarovým. Některé ze základních možností provedení „bílá a černá“ je na přiložených fotografiích. Vše ostatní závisí na požadavcích investora a návrhu projektanta.

6. 5. 2020

Teracové a betonové kruhy

Pro letošní sezonu jsme pro vás připravili zajímavé řešení venkovních ploch a chodníků - teracové a betonové kruhy. Vše o kruzích zde:

Teracové a betonové kruhy