Odolné podlahy Cidemat

Terasové teselace

Teselace je vyplnění podlahové nebo jiné roviny pomocí jednoho nebo více geometrických útvarů bez překrývání a bez mezer, popřípadě využitím jednotlivých prvků stejného tvarů, ale jiných rozměrů. Jednou ze základních možností, ale velmi málo využívaných je provedení plochy z různých rozměrů prvků.

Teracová dlažba se vyrábí v základních standardních rozměrech. Nejčastěji se jedná o rozměry 300x300, 400x400 a 600x600mm. Převážně se pro plochy provádí pokládka z dlaždic o stejném rozměru. Rozměry teracové dlažby v ploše se také dají kombinovat a to velkou spoustou možností.

Jednou z možností je využití různých rozměrů a také vzorů. Na přiložené fotografii je nabídnut speciální vzor teselace pro netradiční plochy, který je složen z naší teracové dlažby XENA a RADKA. V ploše je teracová dlažba o rozměru 600x600, 400x400 a200x200mm. Jejich kombinací lze vytvářet zajímavé obrazce. Jeden z nich – jednoduchý a zajímavý- pro ukázku přikládáme.

plocha po přebroušení a impregnaci
plocha po přebroušení a impregnaci