Odolné podlahy Cidemat

Teracový trojúhelník

Teracový trojúhelník je teracová dlažba ve tvaru pravoúhlého rovnostranného trojúhelníku dle přiložené fotografie. Jedná se o dvouvrstvou dlažbu, kdy vrchní pohledová vrstva je tvořena teracovou drtí různé kresby, barvy a velikosti, s možností barvení do hmoty. Spodní, nosná vrstva, je z říčního štěrkopísku a portlandského cementu. Trojúhelníky se vyrábějí ve dvou základních rozměrech.

Trojúhelníky, jako teracovou dlažbu, lze vyrábět ve velké spoustě barev a kreseb, pro možnost následné barevné kombinace v ploše a samozřejmě tím k vytváření zajímavých barevných kombinací i netradičních řešení podlahových ploch.

Pokud je předložen kladečský plán, tak lze u nás v závodě připravit i případné bordury, ukončovací profily nebo další teracové prvky = parapety, obklady schodů, soklíkové pásky aj.

Pokládka těchto trojúhelníků se provádí do betonového lože nebo na cementové lepidlo. Pro pokládku doporučujeme spáru šířky 3 mm. Po zaspárování položené dlažby doporučujeme pro zvýšení efektu plochu jemně přebrousit a naimpregnovat.

Tím zákazník získá absolutně rovnou, zajímavou a exkluzivní podlahu.

Použití

Teracové trojúhelníky lze použít všude tam, kde je požadavek na přírodní, zajímavou, vysoce odolnou a krásnou podlahu = obchodní jednotky, administrativní plochy, společenské prostory.

Zvýšení efektu je možné při využití skleněných drtí v požadovaném vzoru nebo využitím frézovaného reliéfu. Některé kombinace viz přiložené fotografie.

U vyráběných trojúhelníků jsou hrany s ostrými úhly sraženy z důvodu možného poškození při manipulaci na plochu cca 2 mm. Tím se docílí i rovnoměrná spára v podlaze.

Zde jsou některé možnosti technického provedení.

Dlažba trojúhelník
Dlažba trojúhelník – zkosená hrana