Odolné podlahy Cidemat

Schody

Obrovskou výhodou teracových schodů je nejen široký výběr variant, ale hlavně jejich zakázková výroba. Jsme schopni nabídnout přesné tvary a vzory dle potřeb každé stavby.
Schody a další teracové výrobky jsou vyráběny a dodávány dle normy ČSN EN 13 748 - 1,2.

Vlastnosti teracových schodů

 • Hmotnost cca 30 kg/bm
 • Můžeme vyrobit i schody nebo teracové výrobky speciálních tvarů a rozměrů – výroba na zakázku
 • Výrobky mohou být vyrobeny ze šedého a bílého cementu, dle požadavků přibarveny do hmoty
 • Výrobky mohou být ve vyráběných vzorech teracové dlažby i ve speciálních vzorech dle specifikace zákazníka – nutno odsouhlasit fyzický vzorek.

Rozměry a typy vyráběných schodů

Možnosti obkladu schodiště teracovými prvky

Možnosti obkladu schodiště teracovými prvky - Odolné podlahy Cidemat
Schod úhlový L90 (pravoúhlý)
Schod úhlový L90 (pravoúhlý) - Odolné podlahy Cidemat
L - délka prvku
Rozměry jsou uvedeny v mm
Hmotnost cca 45 kg/bm
Schod úhlový L86 (podkosený)
Epoxidový pásek s křemičitým vsypem - Odolné podlahy Cidemat
L - délka prvku
Rozměry jsou uvedeny v mm
Hmotnost cca 45 kg/bm
Schod nášlap + podstupnice
Schod nášlap + podstupnice - Odolné podlahy Cidemat
L - délka prvku
Rozměry jsou uvedeny v mm
Hmotnost cca 40 kg/bm
Schod úhlový nosný LN90 (pravoúhlý)
Schod úhlový nosný LN90 (pravoúhlý) - Odolné podlahy Cidemat
Schod úhlový nosný LN86 (podkosený)
Schod úhlový nosný LN86 (podkosený) - Odolné podlahy Cidemat
Schod nosný nášlap
Schod nosný nášlap - Odolné podlahy Cidemat
Průžez schody
Průžez schody - Odolné podlahy Cidemat
Průžez schody
Průžez schody - Odolné podlahy Cidemat
Parapetní deska
Parapetní deska - Odolné podlahy Cidemat
L - délka prvku
Rozměry jsou uvedeny v mm
Hmotnost cca 40 kg/bm

Úprava povrchu

 • Broušením – nutno určit jednotlivé broušené plochy, jiné požadované sražení hran.
 • Výrobky nejsou z výroby impregnovány.
 • Krytí výztuže o průměru 4 mm, jakosti BSt 500, je minimálně 10 mm.
 • Tryskáním - pro venkovný schody.

Protiskluzné úpravy nášlapů schodů

Protiskluzová úprava nášlapů schodů – dle přání zákazníka provádíme následující protiskluzné úpravy nášlapů schodů. Pro venkovní shodiště provádíme celoplošné otryskání povrchu nášlapu schodu.

1x PVC profil
1x PVC profil - Odolné podlahy Cidemat
2x PVC profil
2x PVC profil - Odolné podlahy Cidemat
2x PVC profil - Odolné podlahy Cidemat
2x PVC profil
2x PVC profil
Pískovaná drážka
Pískovaná drážka - Odolné podlahy Cidemat
Pískovaná drážka - Odolné podlahy Cidemat
Broušená drážka
Broušená drážka - Odolné podlahy Cidemat
Broušená drážka - Odolné podlahy Cidemat
Broušená drážka
Broušená drážka
Epoxidový pásek s křemičitým vsypem
Epoxidový pásek s křemičitým vsypem - Odolné podlahy Cidemat
Epoxidový pásek s křemičitým vsypem - Odolné podlahy Cidemat
Epoxidový pásek s křemičitým vsypem
Epoxidový pásek s křemičitým vsypem

Technické podmínky pro montáž schodu

Doporučujeme Vám obklady schodů provést odbornou firmou, která zná systém práce s umělým kamenem (vyplývá z normy DIN 18333- Práce s umělým kamenem) a při své práci používá níže uvedené zásady pro montáž teracových schodů a parapetních desek.

Před vlastní montáží doporučujeme palety z teracovými prvky na stavbě před montáži – lepením rozbalit = odstranit krycí folii.
Takto rozbalené palety by měly být na stavbě odloženy cca 3-4 dny. V této době dochází k temperování teracových prvků a vyrovnání množství vázané vody v teracovém prvku.
Pokud se prvky ihned po rozbalení palety lepí na betonový podklad, může vzhledem k rozdílné vlhkosti na povrchu teracového prvku dojít ke smršťování rychle vysychajícího povrchu, a ohýbání teracového prvku. Tato vada není z výroby teracových prvků, ale chybou montáže.

Každý betonový výrobek se změnou tepla dilatuje. Proto je nutné pro jeho správné uložení a správnou funkci splnit tyto zásady:

 1. Schod i parapetní deska nesmí být pevně upevněna (musí mít možnost délkové teplotní dilatace).
 2. Schod i parapetní deska musí být položena s příčným spádem min. 1%% dopředu pro zajištění ztečení vody.
 3. Mezi schodnicí nebo parapetní deskou a pevným bodem (zábradlí, stěna, uzavřené schodišťové rameno) musí zůstat mezera – uvnitř budovy cca 2mm, vně budovy cca 5mm – obr.2.
 4. Schod i parapetní deska se pokládá v oblasti nášlapu na proužky malty dle obr. č. 1, 3. Malta pro venkovní schodiště musí být mrazuvzdorná. Podstupnice úhlového schodu se nepodmazává a zůstává mezi schodem a podstupnicí vzduchová mezera.
 5. Podklad musí být očištěn od mastnot a hrubých nečistot, nesmí se drolit a nesmí být namrzlý. Obklady schodů lze provádět při venkovní teplotě nad 5°C.
 6. Pro spárování se používá cementová malta nebo spárovací hmota. U venkovního schodiště musí být spárovací hmota mrazuvzdorná.


Příklady montáže parapetních desek a schodišťových obkladů:
Technické podmínky pro montáž teracových schodů - Odolné podlahy Cidemat
Obr. 1 Uložení schodišťového obkladu do délky 1m

Technické podmínky pro montáž teracových schodů - Odolné podlahy Cidemat
Obr. 1 Uložení schodišťového obkladu do délky 1m

Technické podmínky pro montáž teracových schodů - Odolné podlahy Cidemat
Obr. 3 Dilatace schodišťového prvku u stěny

Konečná povrchová úprava před řádným používáním
Teracové schody a parapetní desky je nutné po zabudování před zahájením používání (nejčastěji po celkovém úklidu stavby, před zahájením používání schodiště k běžnému účelu), naimpregnovat. Tato impregnace uzavře povrch teracového výrobku, sníží jeho nasákavost a možnost zanášení špíny do povrchových pórů – sníží se náklady na pravidelný úklid, a také dojde ke zvýraznění kresby kameniva.
Před impregnací se povrch schodů i parapetní desky musí řádně vyčistit. Hrubé nečistoty se odstraní mechanicky – pozor na poškození povrchu výrobku poškrábáním tvrdými materiály. Případný vápenný výkvět nebo znečistění cementem nebo maltou se vyčistí odstraňovačem cementových kalů a výkvětů. Ihned po použití chemických prostředků se povrch musí řádně umýt čistou vodou. Po vyschnutí povrchu se provede dle návodu dodavatele impregnačního prostředku impregnace povrchu nebo fluatace povrchu výrobku. Tím se zamezí vnikání vlhkosti a nečistot do povrchové vrstvy.

Balení a reklamace

Schody a parapetní desky jsou ukládány na palety dle rozměrů do celkové hmotnosti palety max. 1000 kg, prokládané polystyrénovými přířezy, zajištěny PP páskou proti posunutí a překryty PVC nebo stretch folií.
Každá paleta nese označení zakázky s počtem kusů na paletě. Manipulace s paletami se provádí pouze VZV s nosnými vidlemi, nebo nakládacími vidlemi.

Palety neukládat na sebe! Upozornění pro skladování – hrany výrobků jsou křehké – dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci a skládání na možnost naražení , nevratné poškození hrany.

Reklamace
Reklamace výrobku musí být uplatněna písemně před jeho zabudováním do stavby – vyloučení vlivů třetí osoby. Při reklamaci musí být písemně specifikován předmět reklamace. Výrobce se zavazuje v co nejkratším termínu zahájit řešení reklamace. O jejím vyřešení bude sepsán zápis ve kterém bude uvedeno řešení podané reklamace.

Ceník

Finální cena za výrobek je závislá na více okolnostech – počtu schodů, tvaru, vyráběného vzoru, počtu broušených ploch prvku, armatuře, kotvení a jiné.
Prosíme vyplňte formulář a přidejte k němu jednoduchý náčrtek se základními rozměry a specifikaci požadavku.
Pro přesnější zpracování nabídky vás oslovíme a následně zašleme nabídku na míru.

Nahrát náčrtek
Akceptovány jsou pouze obrázky s příponou png, jpg a gif.
Více informací Ochrana osobních údajů
Vaše nezávazná poptávka byla úspěšně odeslána. Na Váš email jsme odeslali její kopii.
Zprávu se nepodařilo odeslat, opravte označená pole.
6. 5. 2020

Teracové a betonové kruhy

Pro letošní sezonu jsme pro vás připravili zajímavé řešení venkovních ploch a chodníků - teracové a betonové kruhy. Vše o kruzích zde:

Teracové a betonové kruhy