Odolné podlahy Cidemat

Osmiúhelníky

Šestiúhelník je teracové dlažba ve tvaru šestiúhelníku dle přiloženého nákresu. Dlažba je dvouvrstvá, kdy vrchní pohledová plocha je tvořena teracovou drtí různých frakcí a barev, s možností barvení do hmoty. Spodní jádrová vrstva je tvořena říčním štěrkopískem a portlandským cementem. Šestiúhelníky se vyrábějí ve formátu 300 – tloušťka dlažby 24 nebo 30mm - nebo 400mm – tloušťka dlažby 27mm – viz nákres. Lze je vyrábět v jakémkoliv teracovém vzoru ze základní nabídky či ve vzoru dle technické specifikace. Pokud je předložen kladečský plán, tak lze v závodě připravit i případné bordury, ukončovací profily nebo další teracové prvky = parapety, obklady schodů a soklíkové pásky.

Kladení se provádí do pásů nebo v kombinaci se čtverci – viz. nákres a foto realizace. Pokládka se provádí do betonového lože nebo do lepidla pro těžké dlažby ( dlažba je kalibrovaná). Pro pokládku doporučujeme spáru mezi dlaždicemi o šířce 3mm. Po zaspárování položené dlažby doporučujeme pro zvýšení efektu plochu jemně přebrousit a naimpregnovat. Tím zákazník získá absolutně rovnou, zajímavou a exkluzivní podlahovou plochu.

Použití
Uvedenou teracovou dlažbu lze položit do různých interiérů – obchodních jednotek, administrativních ploch, restaurací či jiných společenských prostor. Pro řešení podlahy je vhodné využít velké možnosti barevných kombinací.

Teracové podlahové pásky

Teracové podlahové pásky se vyrábějí z dvouvrstvých teracových dlaždic Základní rozměry teracových pásků jsou 300x98x24mm, 300x98x30mm nebo 400x98x27mm. Pokud zákazník požaduje, lze teracové podlahové pásky vyrábět i v jiných rozměrech – závisí na technickém projednání požadavků. Vyrábí ze základního výrobního sortimentu dlažeb nebo dle dohody ze vzoru dlažby speciálního. Teracové podlahové pásky se pokládají do betonového lože nebo do cementového lepidla. Po zaspárování položené plochy doporučujeme plochu jemně přebrousit a naimpregnovat. Tím investor získá velmi rovnou, zajímavou a luxusní plochu. Při uvedených podlahových páscích se kreativitě architekta a projektanta meze nekladou a množství jednotlivých variant je nepřeberná. Některé způsoby pokládky a možných kombinací jsou v přiložených fotografiích.

Použití
Uvedené teracové podlahové pásky lze položit do různých interiérů – obchodních jednotek, administrativních ploch, restaurací či jiných společenských prostor. Pro řešení podlahy je vhodné využít velké možnosti barevných kombinací.

6. 5. 2020

Teracové a betonové kruhy

Pro letošní sezonu jsme pro vás připravili zajímavé řešení venkovních ploch a chodníků - teracové a betonové kruhy. Vše o kruzích zde:

Teracové a betonové kruhy