Článek

Výrobní hala v Českém Rudolci

Výrobní hala v Českém Rudolci

Výrobce mycích strojů pro přepravky v Českém Rudolci prováděl rekonstrukci výrobní haly. Stávající halu, která dříve sloužila jako servisní středisko pro lesní techniku přestavoval na moderní výrobní halu pro strojní výrobu. Již před mnoha lety při rekonstrukci druhé haly použil pro novou podlahu teracovou dlažbu. I přes hrubou zámečnickou výrobu, která v modernizované haly probíhá, má s podlahou z teracové dlažby velmi dobré zkušenosti. Především je to dáno vysokou pevností, povrchovou odolností a velmi nízkými náklady na úklid.

Dřívější hrubou betonovou podlahu v modernizované hale proto také provedl z teracové dlažby, tentokrát z dlažby TEREZA o rozměru 300x300x30mm, v šedém provedení. Tato dlažba je pro použití v průmyslu a takových výrobních nebo servisních halách nepoužívanější a nejvhodnější.

 

      

28. 2. 2023

CONSTRUMA 41. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA STAVEBNÍHO PRŮMYSLU

Přijděte nás navštívit! Budapešť, Maďarsko

Hala A 302 D