Článek

Teraco s epoxidovou pryskyřicí

Teraco s epoxidovou pryskyřicí

Teraco má mnoho možností realizací a použití. Většinou jako pojivo je používaný bílý nebo šedý portlandský cement. Současně s rozvojem stavební chemie se rozšiřují i možnosti výroby a následně použití teracových výrobků. Jeden ze směrů možností je využití epoxidových pojiv. Ty jsou snadno zpracovatelná a navíc se velmi rozšiřuje i paleta netradičních barev a možnosti užití ve stavebnictví. Jednou  z variant je výroba obkladových pásků s transparentní pryskyřicí, které mohou být užity při stavbě – architektonickém řešení interiéru, navíc  s možností zadního prosvětlení. Také tvary výrobků v tomto provedení mají mnoho variant.

Na přiložených snímcích je provedení v bílé a černé teracové drti, o rozměrech 600x100x15mmn. Povrch těchto pásků je ošetřen epoxidovým, proti otěru odolným nátěrem. Možnosti využití závisí na představivosti a architekta či projektanta.

 

                

    

6. 5. 2020

Teracové a betonové kruhy

Pro letošní sezonu jsme pro vás připravili zajímavé řešení venkovních ploch a chodníků - teracové a betonové kruhy. Vše o kruzích zde:

Teracové a betonové kruhy