Článek

Realizace 2017

Souhrn realizací za rok 2017

Schodiště pro bytové domy ve Švédsku

Společně s litevskou firmou dodáváme pro stavbu bytových domů ve Švédsku speciální provedení dodávaných schodišť. Každý schod - obklad je ukončen speciálním provedením, které se nazývá „skurkant“ - viz.přiložené fotografie. Montáž celých schodišť i s mezipodestami se provádí v Litvě a v po stavbě, jsou schodiště transportovány při vlastní výstavbě. Na snímcích jsou připraveny schodiště pro expedici na stavbu.

 

  

 

 

Vstup do hypermarketu Globus

V obchodním centru Globus Černý Most je prováděna velká rekonstrukce celé podlahové plochy. V rámci modernizace obchodní plochy je stávající teracová dlažba celoplošně přebroušena a opět naimpregnovaná. Některé plochy jsou i barevně odděleny a změněny, jako i vstupní plocha u informačních pultů, kde byla dodělaná teracová dlažba v černém provedení.

 

  

 

 

Bytové domy Jelskio

Třetí velkou zakázkou v první polovině letošního roku byla dodávky opět schodových schodnic 1.200x350x80mm pro výstavbu bytových domů na ulici Jelskio ve Vilniusu. Mezipodesty byly opět v provedení teracových bloků 1.400x1.400x800mm. Kotvení na středový nosník je provedeno navrtáním prostředních vložených armatur. Přiložené fotografie jsou z průběhu montáže schodových stupňů.

 

  

 

 

Speciální schodišťové díly bytových domů

V zimě letošního roku jsme vyráběli speciální samonosné schodišťové díly v rozměru 1.200x350x80mm ve vzoru T-A 227, v celkovém množství 330 ks pro výstavbu schodišť šesti apartmánových domů do Vilniusu. Schodišťové desky byly uloženy na středový nosník v zajímavě řešeném hlavním schodišti. Přiložené fotografie jsou z období před dokončením celé stavby.

 

    

 

 

G47

Na hlavní třídě ve Vilniusu probíhá výstavba jednoho historického domu na kancelářské budovy. Do uvedené budovy s názvem G 47 jsme vyráběli a dodávali 260 ks teracových schodnic – schodových stupňů o rozměrech 1.200x350x870mm v provedeném vzoru T-A 219 bílý cement, bílá drobná kávová drť. Schodiště jsou uloženy na hlavním středovém nosníku (viz. přiložené fotografie). Mezipodesty jsou dodávány jako dílec o rozměru 1.400x1400x80mm. Ostatní plochy jsou z litého teraca, kdy směs na lité teraco byla u nás namíchána a balena do 25kg pytlů. Přiložené fotografie jsou ještě z průběhu výroby a broušení lité teracové plochy.

 

      

 

 

Schody v nové budově ČZU

Do nové budovy Centra ekonomicko - manažerských studií v Praze architekt navrhl na všechna schodiště teracový obklad v provedení nášlap + podstupnice ve vzoru T-A 221. Jednotlivé teracové prvky o rozměru cca1.200x350mm a tloušťky 40mm byly dodávány v průběhu měsíce května. Přiložené foto je z průběhu stavby, kdy probíhalo dokončování lepení jednotlivých obkladů a montáž zábradlí. Před uvedením do provozu bude schodiště řádně očištěno,a provedena impregnace impregnačním prostředkem Durallbril od firmy Bellinzoni.

 

      

 

 

Druhá etapa bytových domů Švýcarská

Nyní jsme zahájili dodávku teracové dlažby RADKA o rozměru 400x400x27mm a teracových obkladů schodů na druhou etapu výstavby bytových domů v Olomouci. Projektant na společné chodby a do společných prostor navrhl teracovou dlažbu voru R-B 219 – jemná bílá drť a bílý cement. Pokládka se provádí do lepidla. Přiložené foto je z průběhu montáže teracové dlažby a schodů.

 

 

Naše výstava v Ghaně

Začátkem dubna letošního roku jsme se zúčastnili výstavy českých firem exportujících do Ghany. Výstava pořádaná Česko-ghánskou obchodní komorou v Acře – hlavním městě Ghany, byla pro obchodní partnery, projektanty a realizační firmy. Teracová dlažba je v této zemi známá a na řadě ploch nainstalovaná. Mezi jinými i naše dlažba R-B 217, která je položena v prodejně – viz přiložené foto z období dokončovacích prací před otevřením prodejny. Hlavní město Acra nyní prochází velkým rozvojem, a i zájem o použití naší teracové dlažby na namáhané plochy v prodejnách a průmyslu byl velký.

 

        

 

 

Prodejna COOP Jednota

Při přestavbách prodejen COOP Jednota se velmi často pro konstrukci podlah v prodejnách používá teracová dlažba. Především z důvodů svých výhodných vlastností, kdy teracová dlažba je především odolná proti bodovému zatížení, které na těchto podlahách vzniká provozem paletových vozíků při transportu zboží. Při velké rekonstrukci prodejny v Palárikovu projektant do prodejny i všech obslužných místností vybral teracovou dlažbu Radku, o rozměru 400x400x27mm ve vzoru R-B 217. Přiložené foto je z doby dokončování prodejny, instalace prodejních regálů a osvětlení.

 

    

 

 

Výrobní hala ve Fulneku

Vysoká provozní odolnost teracové dlažby, povrchová houževnatost, rovná plocha a nízké provozní náklady na údržbu jsou základními výhodami tohoto prvku pro použití na konstrukci podlahy ve výrobních halách. Právě vysoká povrchová houževnatost je vysokou předností v místech, kde dochází k vysokému bodovému zatížení díky transportovanému materiálu, či jinému provoznímu namáhání – skladování, přesuny aj. Výrobce kovových konstrukcí pro podlahu ve své nové haly zvolil naši teracovou dlažbu TEREZA, vzoru T-A 101, šedý cement. Právě tyto vzory teracové dlažby – ze šedého cementu jsou pro výrobní haly výhodné a v celém rozsahu splní požadavky uživatele na odolnou, pevnou a houževnatou podlahu s nízkými náklady na provozní úklid.

 

  

 

 

Centrum STYLE

Nyní bylo v Bratislavě – Zlaté Písky otevřeno centrum bývání pod označením STYLE. Do tohoto centra jsme dodávali pro konstrukci podlah v prvním patře teracovou dlažbu Margita, vzoru M-A 219 – drobná bílá drť a bílý cement. Teracová dlažba byla pokládaná v prostorech, kde podkladní beton nebyl dobré kvality a teracová dlažba má mimo jiné za úkol roznést případné bodové zatížení do větší podkladní plochy, tak aby se podkladní beton nemusel měnit. V tomto obchodním domě je velká spousta prodejen s materiálem a výrobky pro domácnost a bydlení. Jedním ze samostatných prodejen je prodejna moderních svítidel, plovoucích podlah nebo židlí a křesel viz. Přiložené fotografie

 

      

 

 

Sokly s požlábkem

Chodby historických budov byly většinou v provedení litého teraca, kdy soklíkové pásky byly provedeny s tzv. požlábkem. Později, na základě rozvoje prefabrikace se při konstrukci podlah začaly používat ručně i strojně vyráběné teracové dlažby. Součástí i těchto dlažeb byl soklíkový pásek s požlábkem, který měl svoji praktickou výhodu při pravidelném provozním uklízení. Nyní některé historické stavby procházejí rekonstrukcí a jedním z často potřebným prvkem, který se musí opravit, či dodělat je teracový soklíkový pásek s požlábkem. Tak tomu bylo i při rekonstrukci podlah v administrativním domě OKD v Ostravě. Vzhledem k historii domu památkáři požadovali zachování konceptu chodeb v této historické administrativní budově. Proto byly chodby provedeny v teracové dlažbě ve formátu 400x400mm a soklíkové pásky s požlábkem měly shodný profil, jako soklíky stávající, které zůstaly zachovány na hlavních schodištích.

 

    

 

 

Výrobní hala

Teracová dlažba má pro konstrukci podlah ve výrobních halách řadu výhod. Především je teracová dlažba velice kompaktní betonový prvek, který má vysokou povrchovou odolnost, vysokou houževnatost, pevnost a stálost. Další výhodou teracové dlažby je, že investor má za velmi dobré investiční náklady velice praktickou, rovnou a snadno udržovatelnou podlahu. Tyto vlastnosti se za mnoho let používání osvědčily i majiteli velké strojírenské firmy, kdy se teracovou dlažbu, po řadě porovnání i s jinými materiály, rozhodl opět použít pro konstrukci podlahy v nové hale, kterou staví pro rozšíření kovovýroby. Nová výrobní hala na výrobu tryskacích strojů o velkosti cca 3.000m2 je provedena v teracové dlažbě TEREZA, vzoru T-A 104 ( šedý cement), položena do betonového lože. Uvedená skladební konstrukce podlahy je opravdu nejlepším a nejekonomičtějším řešením vysoce odolné a provozně velmi zatěžované podlahy ve strojírenské výrobě.

 

    

 

 

Samonosné schody

Jedním z našich výrobků, které vyrábíme jsou teracové schody různých rozměrů, provedení, povrchových úprav a barev. Jedním z častých řešení, které provádíme je výroba samonosných schodů, které se používají především pro stavbu hlavních schodišť do panelových domů, či budov. Jedná se především o schodnicové prvky o tloušťce 80–90mm, šířce nášlapů 330–370mm a délky dle požadavků zákazníka. Povrchová úprava nášlapů je provedena tryskáním, boky jsou broušeny. Uvedené foto schodiště v provedení ve vzoru T-A 104, je ze vstupu do prodejny drobného nářadí.

 

 

 

Prodejna Iceland

V minulém roce jsme dodávali teracovou dlažbu speciálního vzoru, dle přání našeho zákazníka, pro konstrukci podlah do prodejen Iceland. V první polovině února byla otevřená další prodejna tohoto řetězce prodávající mražené polotovary v Praze. Z našeho závodu byla dodána teracová dlažba speciální kresby, kterou řetězec používá ve svých prodejnách. Výjimečné na uvedeném řešení podlahy je také užité speciálních dilatačních prvků, které slouží také k netradičnímu dělení prodejní plochy. Dlažba je po položení a zaspárování celoplošně přebroušena na místě a naimpregnována. Tento postup instalace je dle platných norem pro pokládku teracové dlažby, platné v Anglii, kdy je vždy teracová dlažba po položení přebroušena. Tím zákazník získává absolutně rovnou plochu, srovnatelnou s podlahou z přírodního kamene.

 

    

 

 

Bytový dům Arboria v Trnavě

První etapu stavby bytového centra v Trnavě jsme začali realizovat v průběhu závěru roku 2016. Chodby v bytových domech jsou v provedení teracové dlažby Radka, o rozměrů 400x400x27 mm, ve vzoru T-A 215. Ve shodném provedení jsou i obklady všech schodišť v tomto bytovém domě. V první a druhé etapě bude na uvedenou stavbu dodáno 1.800m2 teracové dlažby. Uvedené fotografie jsou v době dokončovacích prací na stavbě, před provedením konečné impregnace dlažby a předání bytů jednotlivým nájemcům.

 

    

 

 

10. 7. 2019

Stavebniny KB-BLOK mají naše výrobky skladem ihned k odvozu!

Rozšířili jsme ihned dostupný sortiment ve Stavebninách KB-Blok. Prohlédněte si nabídku:

Nabídka dlažby, štěrku a drti