Artikel

Náhrada poškozené historické teracové dlažby

Náhrada poškozené historické teracové dlažby

Při opravě historického domu v Praze na Vinohradech požadoval památkář při rekonstrukci celého domu zajistit 100% náhradu poškozené a zničené teracové dlažby na chodbách a podestách schodišť. Na základě toho požadavku jsme obdrželi původní velmi zničenou teracovou dlažbu z jednotlivých pater domu. Jednalo se o v té době velmi populární kombinace oktagonu a rozett, v černobílém provedení.
Vytvořené obrazce z těchto prvků navíc obepíná bordura dlaždic a tzv. římským hadem. Na přiložené fotografii je patrné konečné provedení na stavbě při závěrečném úklidu před vlastním uvedením domu do užívání.

    

    

6. 5. 2020

Terrazzo- und Betonringe

Für diese Saison haben wir eine interessante Lösung für Außenbereiche und Bürgersteige vorbereitet - Terrazzo- und Betonringe. Alles über Kreise hier:

Terrazzo- und Betonringe