Odolné podlahy Cidemat

Cetrisové výrobky

Naše společnost také vyrábí různé zakázkové výrobky, jejichž základním materiálem je cementotřísková deska CETRIS. Její základní technické, cenové parametry a možnosti použití jsou uvedeny na www.cetris.cz.

Ukázky námi realizovaných produktů

Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet

Jedná se o cementotřískovou desku CETRIS, která se používá jako ztracené bednění den šachet od vnitřního průměru 1000 mm až do 1600 mm. Deska je upravena pro různé uchycení do výrobní formy – úprava se provádí dle zákazníků – různé materiály – viz foto.

Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet
Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet

Věncové izolační desky

Slouží k provedení betonového věnce na stavbách, kde vnější deska CETRIS FINISH v barevném provedení současně slouží i jako pohledová plocha. Izolační deska se základní přírodní deskou CETRIS BASIC slouží nejčastěji pro izolaci základů domů, v tomto případě CETRIS slouží jako ochrana izolační vrstvy proti zemině. Jako izolace se používá nejčastěji extrudovaný polystyrén nebo pěnový polystyrén.

Tloušťka cetrisové desky a její povrchová úprava, tloušťka izolace a typ izolace, jakož i rozměry jednotlivých modulů se vyrábí podle přání zákazníka.

Na přiložených výkresech je základní technická specifikace věncových desek. Technické, materiálové, a izolační možnosti výrobků, jako i cenovou specifikaci zašlou naši pracovníci dle požadavků odběratele. Z našeho výrobního sortimentu můžeme nabídnout věncové desky s ostrou hranou, jejích technická specifikace je níže.

Věncové izolační desky
Věncové izolační desky
Věncové izolační desky
Věncové izolační desky

Pokud požaduje zákazník jiné řešení, nabízíme možnost dodávek těchto věncových izolačních desek s fází 2/2mm. Níže je uveden výkres možností i sestavy. Uvedený přesah Cetris/izolace slouží k řádnému slepení, tak aby nevznikaly tepelné mosty. Lepení se provádí velmi efektivně nízkoroztažnou PUR pěnou, stejně jako lepení na betonový zákald. Pokud je deska většího formátu, a není zatížená z venkovní strany zeminou, je nutné zajistit její mechanické ukotvení dle pravidel pro kotvení desek Cetris ( viz. technická specifikace nebo poradenská činnost výrobce).

Věncové izolační desky
Věncové izolační desky
Věncové izolační desky

Optimální moduly izolačních desek, vzhledem k ceně, zašlou po telefonické požadavku naši pracovníci.

Věncové izolační desky
Věncové izolační desky
Věncové izolační desky
Věncové izolační desky

Věncové izolační desky
Věncové izolační desky
Věncové izolační desky
Věncové izolační desky

Věncové izolační desky
Věncové izolační desky
Věncové izolační desky

Stavební poklopy hranaté

Poklop sestává z cetrisové desky tl. 20 nebo 22 mm v přírodním provedení CETRIS BASIC, s jedním či dvěma úchyty pro zvedání, neoprénovou izolací v rámu, do které je pokládán, a tepelná izolace nejčastěji z pěnového polystyrénu (viz foto). Poklop slouží pro teplené uzavření technického podlaží nebo prostor s technickými rozvody v budovách. Vrchní část poklopů se překrývá podlahovinou v místnosti, nebo se dle požadavku na stavbě upravuje. Rozměr poklopů, tloušťka tepelné izolace či množství úchytů se řídí požadavky zákazníka. Cena za výrobek se určuje dle složitosti a požadovaného množství v zakázce.

Stavební poklopy
Stavební poklopy

V našem výrobním sortimentu jsou nejčastěji tři základní druhy poklopů. Rozměry poklopů vycházejí z požadavků odběratele – v závislosti na únosnosti , tak v závislosti na požadovaných izolačních vlastnostech. Poklopy se ukládají do kovového rámu – viz. obr, kde neprůzvučnost je zajištěna neoprénovým izolačním páskem. Přesná specifikace základního poklopu je na přiložených technických výkresech. Požadované technické, rozměrové, materiálové i cenové specifikace budou upřesněny dle požadavků zákazníka.

Základní poklop hranatý:

Stavební poklopy
Stavební poklopy
Stavební poklopy
Stavební poklopy

Hranaté poklopy uzamykatelné – dva zámky

Jedná se o stavební poklopy, jejíž technická specifikace je na přiložených výkresech. Pro použití ve stavbách lze poklopy doplnit zámky pro zajištění technických vstupů, či zakrytí otvorů. Na základě požadavků lze poklop vybavit dvojicí zámků se samostatnými klíči. Zamykání se provádí ke kovovému rámu, do kterého je poklop vložený. Rám je následně ukotven do podlahy nebo stěnové konstrukce. Rozměry a technická specifikace poklopů vychází vždy z požadavků zákazníka.

Hranaté poklopy uzamykatelné – dva zámky
Hranaté poklopy uzamykatelné – dva zámky
Hranaté poklopy uzamykatelné – dva zámky
Hranaté poklopy uzamykatelné – dva zámky
Hranaté poklopy uzamykatelné – dva zámky

Hranaté poklopy uzamykatelné – centrální zámek

Jedná se o stavební poklopy, jejíž technická specifikace je na přiložených výkresech. Pro použití ve stavbách lze poklopy doplnit centrálním zámkem s rozvorem pro zajištění  technických vstupů, či zakrytí otvorů. Zamykání se provádí ke kovovému rámu, do kterého je poklop vložený. Rám je ukotven do podlahy nebo stěnové konstrukce. Neprůzvučnost zajišťuje neoprénový pásek. Jiné , možné zajištění je přišroubování poklopů ke kovovému rámu. Rozměry a technická specifikace poklopů vychází vždy z požadavků zákazníka.

Hranaté poklopy uzamykatelné – centrální zámek
Hranaté poklopy uzamykatelné – centrální zámek
Hranaté poklopy uzamykatelné – centrální zámek
Hranaté poklopy uzamykatelné – centrální zámek
Hranaté poklopy uzamykatelné – centrální zámek

Stavební poklopy kulaté

Pro speciální využití dokážeme dodat i stavení poklopy s kruhovým profilem. Pro uvedené použití lze využít unifikované kruhové rámy, do kterých lze dodat izolovaný poklop z cementotřískové desky CETRIS, nejčastěji o tloušťce 20 – 22mm, opatřené izolací z EPS dle požadavků zákazníka a těsněním z neoprenu pro snížení průzvučnosti a řádnému oddělení prostor. Každý poklop je opatřen dvěma úchyty pro manipulaci. Poklop lze doplnit zámkem pro uzamčení daného otvoru – technické provedení závisí na daném místě. Tyto stavební poklopy se rozměrově i složením vyrábějí dle požadavků zákazníka.

Poklop kulatý, var. 01 - bez zámku, základní pohled
Poklop kulatý, var. 01 - bez zámku, hlavní rozměry
Poklop kulatý, var. 01 - bez zámku, poklop s rámem
Poklop kulatý, var. 01 - bez zámku, popis výrobku
Stavební poklopy kulaté
Stavební poklopy kulaté
Stavební poklopy kulaté
Stavební poklopy kulaté

Izolační deska

Jedná se o CETRISOVOU desku s otvory, která slouží pro technické i požární oddělení jednotlivých prostor nebo měřících skříní popř. ve výškových budovách od prostor technologických rozvodů – vody, telefonu, plynu, el. energie aj. Otvory vystupují pouze jednotlivé přívody do obytných jednotek či měřících skříní k jednotlivým měřidlům. Spodní strana instalační desky je opatřena samozhášivým polystyrénem pro tepelné oddělení prostor technologických rozvodů od obytných prostor. Sestava a velikost otvorů, jakož i tloušťka či charakter tepelné izolace je dle přání zákazníka.

Izolační deska
Izolační deska
28. 2. 2023

CONSTRUMA 41. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA STAVEBNÍHO PRŮMYSLU

Přijděte nás navštívit! Budapešť, Maďarsko

Hala A 302 D