Odolné podlahy Cidemat

Cetrisové výrobky

Naše společnost také vyrábí různé zakázkové výrobky, jejichž základním materiálem je cementotřísková deska CETRIS. Její základní technické, cenové parametry a možnosti použití jsou uvedeny na www.cetris.cz.

Ukázky námi realizovaných produktů

Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet

Jedná se o cementotřískovou desku CETRIS, která se používá jako ztracené bednění den šachet od vnitřního průměru 1000 mm až do 1600 mm. Deska je upravena pro různé uchycení do výrobní formy – úprava se provádí dle zákazníků – různé materiály – viz foto.

Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet - Odolné podlahy Cidemat
Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet - Odolné podlahy Cidemat

Věncové izolační desky

Slouží k provedení betonového věnce na stavbách, kde vnější deska CETRIS FINISH v barevném provedení současně slouží i jako pohledová plocha. Izolační deska se základní přírodní deskou CETRIS BASIC slouží nejčastěji pro izolaci základů domů, v tomto případě CETRIS slouží jako ochrana izolační vrstvy proti zemině. Jako izolace se používá nejčastěji extrudovaný polystyrén nebo pěnový polystyrén.
Tloušťka cetrisové desky a její povrchová úprava, tloušťka izolace a typ izolace, jakož i rozměry jednotlivých modulů se vyrábí podle přání zákazníka. Optimální moduly izolačních desek, vzhledem k ceně, zašlou po telefonické požadavku naši pracovníci.

Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet - Odolné podlahy Cidemat
Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet - Odolné podlahy Cidemat
Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet - Odolné podlahy Cidemat
Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet - Odolné podlahy Cidemat

Stavební poklopy

Poklop sestává z cetrisové desky tl. 20 nebo 22 mm v přírodním provedení CETRIS BASIC, s jedním či dvěma úchyty pro zvedání, neoprénovou izolací v rámu, do které je pokládán, a tepelná izolace nejčastěji z pěnového polystyrénu (viz foto). Poklop slouží pro teplené uzavření technického podlaží nebo prostor s technickými rozvody v budovách. Vrchní část poklopů se překrývá podlahovinou v místnosti, nebo se dle požadavku na stavbě upravuje. Rozměr poklopů, tloušťka tepelné izolace či množství úchytů se řídí požadavky zákazníka. Cena za výrobek se určuje dle složitosti a požadovaného množství v zakázce.

Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet - Odolné podlahy Cidemat
Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet - Odolné podlahy Cidemat

Izolační deska

Jedná se o CETRISOVOU desku s otvory, která slouží pro technické i požární oddělení jednotlivých prostor nebo měřících skříní popř. ve výškových budovách od prostor technologických rozvodů – vody, telefonu, plynu, el. energie aj. Otvory vystupují pouze jednotlivé přívody do obytných jednotek či měřících skříní k jednotlivým měřidlům. Spodní strana instalační desky je opatřena samozhášivým polystyrénem pro tepelné oddělení prostor technologických rozvodů od obytných prostor. Sestava a velikost otvorů, jakož i tloušťka či charakter tepelné izolace je dle přání zákazníka.

Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet - Odolné podlahy Cidemat
Ztracené bednění pro výrobu kanalizačních šachet - Odolné podlahy Cidemat
10. 7. 2019

Stavebniny KB-BLOK mají naše výrobky skladem ihned k odvozu!

Rozšířili jsme ihned dostupný sortiment ve Stavebninách KB-Blok. Prohlédněte si nabídku:

Nabídka dlažby, štěrku a drti