Article

Náhrada poškozené historické teracové dlažby

Náhrada poškozené historické teracové dlažby

Při opravě historického domu v Praze na Vinohradech požadoval památkář při rekonstrukci celého domu zajistit 100% náhradu poškozené a zničené teracové dlažby na chodbách a podestách schodišť. Na základě toho požadavku jsme obdrželi původní velmi zničenou teracovou dlažbu z jednotlivých pater domu. Jednalo se o v té době velmi populární kombinace oktagonu a rozett, v černobílém provedení.
Vytvořené obrazce z těchto prvků navíc obepíná bordura dlaždic a tzv. římským hadem. Na přiložené fotografii je patrné konečné provedení na stavbě při závěrečném úklidu před vlastním uvedením domu do užívání.

    

    

6. 5. 2020

Terrazzo and concrete paving circles

For this season, we have prepared an interesting solution for outdoor areas and sidewalks - terrazzo and concrete paving circles. All about circles here:

Terrazzo and concrete circles