Article

Když dva dělají totéž, není to totéž

Když dva dělají totéž, není to totéž

 

V první polovině roku jsme na stavbu kancelářské budovy dodávali teracové L-stupně a teracovou dlažbu o rozměru 600x400mm a 600x300mm pro  podlahy schodiště a chodeb. Dlažba byla dodána ve vzoru TA 102 – černá drť a černá barva. Po položení, které bylo velmi precizně provedeno, byla objednaná úklidová firma pro provedení kompletního vyčistění a úklid po položení. Do dnešního dne jsme se nedozvěděli, jaký prostředek pro úklid použila, ale z rozdílu fotografií vyplývá, že se jednalo o agresivní, pravděpodobně kyselý čistící prostředek. Ten reagoval s přírodním zásaditým povrchem teracové dlažby a prakticky „naleptal“ povrchový brus přírodního kamene. Také jsou velmi patrné stopy čistícího hadru a tím i postupu práce čistící firmy- potečené čela schodů a otisky spodní části kýblu jsou výmluvné.

Až další vyčistění povrchu a po provedené impregnaci, která by se u přírodního kameniva měla vždy provádět, se opět obnovila krása teraca a kresba použitého kameniva. Rozdíl je patrný z přiložených fotografií. Neprovádělo se žádné kouzlo, jen se plocha a schody umyly tak jak se má = neutrálním čistícím prostředkem a provedla se základní impregnace.

 

Před                                                                                                             Po

      

Před                                                                                                              Po

       

6. 5. 2020

Terrazzo and concrete paving circles

For this season, we have prepared an interesting solution for outdoor areas and sidewalks - terrazzo and concrete paving circles. All about circles here:

Terrazzo and concrete circles