Article

Bezpečnostní označení schodů

Bezpečnostní označení schodů

Na základě bezpečnostních pravidel je ve veřejných budovách a bytových domech požadavek na barevné odlišení stupnic nástupního a výstupního stupně v každém rameni schodiště, proti ostatním schodům v daném rameni. Toto barevné rozlišení může být provedeno různými způsoby. Jedním z realizovaných možností je provedení teracové intarzie, kdy do nášlapu nástupního a výstupního schodu jsou vloženy obrazce  jiné kresby teraca. V tomto případě jsme dodávali schodišťový obklad na stavby do Švédska, kde se velmi často používá způsob, který je na přiložených fotografiích.

 

    

6. 5. 2020

Terrazzo and concrete paving circles

For this season, we have prepared an interesting solution for outdoor areas and sidewalks - terrazzo and concrete paving circles. All about circles here:

Terrazzo and concrete circles