Artikel

Synagoga v Trenčíně

Synagoga v Trenčíně

Nyní probíhá pokládka naší teracové dlažby XENA, o rozměru 600x600x38mm na podlahu při velké rekonstrukci synagogy v Trenčíně. Navržený vzor teracové dlažby navazuje na historické provedení teracových podlah v této budově. Velká rekonstrukce podlahy spočívá v provedení nové základové desky, na kterou je položen podlahový polystyrén zakrytý samonivelizujícím betonem. Pod vlastní teracovou dlažbu byla do podlahy umístěna elektricky vyhřívaná rohož, která bude sloužit pro vytápění celého prostoru synagogy. Ta má v budoucnu sloužit jako společenská a výstavní budova.  Přiložené foto je z probíhající pokládky teracové dlažby a teracových obkladových prvků, prováděné na lepidlo Mapei.