Artikel

Když dva dělají totéž, tak to není totéž

Když dva dělají totéž, tak to není totéž

Jednou z našich zajímavých realizací byla dodávka teracových schodů a teracové dlažby na stavbu obecního úřadu v Bukovanech. Chodby byly položeny z teracové dlažby TA 102 v moderním černém provedení.

Firma, která pokládku prováděla dlažbu nepoložila dobře, a vzniklé nerovnosti se pokusila přebroušením ruční bruskou napravit. Bohužel tento postup položenou teracovou dlažbu velmi znehodnotil. Nastala doměnka, že jinak to zkrátka nejde a jiný povrch dlažba nebude mít. Jednalo se o tvrzení, že dodaná teracová dlažba není kvalitní. Proto jsme požádali o možnost provedení vzorku opravy této dlažby a na základě tohoto provedení byla následně celá plocha opravena.

Rozdíl v provedení lze vidět na přiložených fotografiích.

 

Položená teracová dlažba a schody před provedením opravy.

 

 

 

Teracová dlažba po provedeném zásahu odbornou firmou.