auto

Na základě dlouholetých zkušeností Vám dokážeme nabídnout široký sortiment teracové a betonové dlažby. Kresbu, barvu či vzor dlažby připravíme podle Vašeho přání.  Přejeme jistotu Vašich kroků! :-)

 1. Cidemat Hranice s.r.o. dodává zboží v množství, druhu a termínech sjednaných v kupní smlouvě nebo objednávce. Vaši objednávku považujeme za návrh kupní smlouvy.
 2. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy je:
  • Ceník výrobku
  • Technické podmínky expedice výrobku
  • Obecné podmínky dodávek
  • Reklamační řád
 3. Přímé odběry dlažby prováděné kupujícím (nebo jím pověřeným dopravcem)se realizují po předložení plné moci, která dopravce opravňuje k odběru zboží. Termíny expedice je nutno dohodnout telefonicky.
 4. Pro expedici výrobku na vratných dřevěných paletách platí tyto podmínky:
  • podložky jsou vratné do 6 měsíců od data expedice dlažby, prodávající převezme pouze palety nepoškozené
  • při vrácení palet je kupující povinen uvádět číslo faktury, ke které se palety vrací
  • při vrácení palet a potvrzení dokladu o vrácení Vám bude vystaven dobropis ponížený o hodnotu opotřebení
  • při výměně palet není účtována cena palet
 5. Pažení vagónu, případně aut bude fakturováno.
 6. Případné reklamace na vzhledové vady přijímá prodávající písemně před položením dlažby a reklamace se provádí dle reklamačního řádu.

I. Vlastnosti zboží

 1. Dlažba je dodávána v souladu a ve shodě s příslušnými závaznými technickými normami a jinými technickými podmínkami stanovenými v kupní smlouvě.
 2. Záruční doba je 12 měsíců od data expedice dlažby, pokud v kupní smlouvě není stanoveno jinak.
 3. Podmínky skladování dlažby jsou uvedeny na paletizačním lístku, kterým je označena každá expedovaná paleta dlažby. Tento lístek je současně podkladem pro reklamační řízení.


 II. Uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace) a reklamační řízení

 1. Zjevné vady (poškození obalu, množstevní rozdíly) je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí dlažby zápisem v dodacím listě či faktuře. Pokud není zápis proveden, je považováno převzetí dlažby bez zjevných vad a nedostatků.
 2. Vápenný výkvět (bílý povlak) je způsoben přirozeným zráním betonu, nesnižuje kvalitu dlažby a tím není důvodem k reklamaci.
 3. Reklamace se nevztahuje na povrch, který byl následně znehodnocen působením nevhodných chemických přípravků, ropných produktů, zabarvujících předmětů nebo materiálů apod.
 4. Zjištěné vady dlažby je kupující povinen písemně bez zbytečného odkladu oznámit prodejci - fax: 581651435, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 5. Prodávající přijímá reklamace na vzhledové vady před položením dlažby, tzn. dlažba je na expedičních paletách. Po položení dlažby prodávající reklamace na vzhledové vady nepřijímá.
 6. Prodávající neodpovídá za vady způsobené dopravou, neodbornou manipulací, neodborným uložením a ošetřením dlažby.
 7. Věcná jednání o reklamaci zahájí prodávající ihned po obdržení písemného oznámení o reklamaci - oznámení vad zboží.
 8. Reklamaci, včetně případného odstranění vady, vyřídí prodejce do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.