auto

Na základě dlouholetých zkušeností Vám dokážeme nabídnout široký sortiment teracové a betonové dlažby. Kresbu, barvu či vzor dlažby připravíme podle Vašeho přání.  Přejeme jistotu Vašich kroků! :-)

Výrobky jsou vyrobeny dle evropské normy ČSN EN 13748-1:2005 Teracová dlažba pro vnitřní použití a ČSN EN 13748-2:2005 Teracová dlažba pro venkovní použití.

Podle výše uvedených norem byly notifikovanou zkušebnou TAZUS Praha – pobočka Ostrava provedeny zkoušky našich výrobků. Z provedených zkoušek vyplývá, že všechny naše výrobky splňují parametry dané uvedenými normami a přijaté systémy řízení jakosti nás opravňují označit naše výrobky značkou shody CE.

Na vyráběné výrobky je vydáno Prohlášení o vlastnostech.  

 

Certifikát č. 070-048707 vydané autorizovanou osobou 204 – Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p., pobočka 0700 – Ostrava.

 

 

Zkušební protokol č.j.: 070-048706 vydaný akreditovanou zkušební laboratoří č. 1004.

 

Zkušební protokol akreditované laboratoře č. j. 412602431. Stanovení protikluzných vlastností povrchů podlah.Vzorek: Dlažba s teracovým povrchem.

Pro naše výrobky začaly platit nové evropské normy.

Pro teracovou dlažbu hladkou i s reliéfem vstoupily v platnost dvě samostatné normy:

ČSN EN 13748-1:2005 Teracové dlaždice – Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití

ČSN EN 13748-2:2005 Teracové dlaždice – Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití

Podle výše uvedených norem byly notifikovanou zkušebnou TAZUS Praha – pobočka Ostrava provedeny zkoušky našich výrobků. Z provedených zkoušek vyplývá, že všechny naše výrobky splňují parametry dané uvedenými normami a přijaté systémy řízení jakosti nás opravňují označit naše výrobky značkou shody CE.

Margita

Certifikát č. 070-048713 vydané autorizovanou osobou 204 – Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p., pobočka 0700 – Ostrava. 

 

Zkušební protokol č.j.: 070-048712 vydaný akreditovanou zkušební laboratoří č. 1004.

 

Tereza

Certifikát č. 070-048710 vydané autorizovanou osobou 204 – Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p., pobočka 0700 – Ostrava.

 

 

Zkušební protokol č.j.: 070-048709 vydaný akreditovanou zkušební laboratoří č. 1004.

 

 

Certifikáty na dovoz teracové dlažby CIDEMAT do Ruské federace

Certifikát shody

Radioaktivita
 

Teracová dlažba Radka

 

Pro naše výrobky začaly platit nové evropské normy.

Pro betonovou dlažbu hladkou i s reliéfem vstoupila v platnost norma:

ČSN EN 1339:2004 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody.

Podle výše uvedené normy byly notifikovanou zkušebnou TAZUS Praha – pobočka Ostrava provedeny zkoušky našich výrobků. Z provedených zkoušek vyplývá, že všechny naše výrobky splňují parametry dané uvedenými normami a přijaté systémy řízení jakosti nás opravňují označit naše výrobky značkou shody CE.

 

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Zkušebna materiálů, polotovarů a obuvi, Zlín. Státem akreditovaná zkušební laboratoř.

Zkušební protokol č.j. 412600364-2. O-A 101 K (ORNELA)

 

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Zkušebna materiálů, polotovarů a obuvi, Zlín. Státem akreditovaná zkušební laboratoř.

Zkušební protokol akreditované laboratoře č. j. 412602431. Stanovení protikluzných vlastností povrchů podlah.Vzorek:Dlažba s teracovým povrchem.

 

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Protokol číslo: 070-044951  o měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu.

 

Protokoly o obalech

 

Zkušební protokol akreditované laboratoře č. j. 412602431

Stanovení protikluzných vlastností povrchů podlah. Vzorek: Dlažba s teracovým povrchem.