auto

Na základě dlouholetých zkušeností Vám dokážeme nabídnout široký sortiment teracové a betonové dlažby. Kresbu, barvu či vzor dlažby připravíme podle Vašeho přání.  Přejeme jistotu Vašich kroků! :-)

Pro zpevnění a zvýšení lesku u teraca a mramorů.

Výrobce: Bellinzoni

Dovozce: Přírodní kámen s.r.o., Mlýnská 6, 160 57 Praha 6 

www.misterbrill.cz

Koncentrovaný, vodou ředitelný zpevňovač na bázi nanotechnologie, určený na zpevnění, ochranu a lesk podlah z teraca, betonu, vápence a měkkých hornin. Vosk vytváří ochrannou vrstvu s velmi snadným leštěním. Působí protismykově, hydrofobně a časem nežloutne. Materiál zůstává paropropustný a neobsahuje ekologicky nebezpečné látky. Díky novým technologiím dosahuje několikanásobného zpevnění materiálu.

Návod k použití

Odstraňte z podlahy nečistoty a zbytky starých vosků přípravkem Odstraňovač vosků z podlah, resp. v případě silně znečištěné přípravkem Neutrální hloubkový čistič od Mr. Brilla; dobře opláchněte a nechte oschnout. Přípravek nařeďte v poměru 1:1–1:2 ve vodě a voskujte mopem s mikrovláknem ve slabém a rovnoměrném nánosu. Nechte vosk zaschnout a následně podlahu leštěte suchým mopem nebo za pomocí podlahové leštičky s bílým padem. Po dobu schnutí po podlaze nechoďte!

Přibližná spotřeba přípravku

S jedním litrem přípravku je možno ošetřit 40–100 m2, při jedné vrstvě. Podle ředění a savosti materiálu.

Pro odstranění starých metalických i běžných vosků.

Výrobce: Bellinzoni

Dovozce: Přírodní kámen s.r.o., Mlýnská 6, 160 57 Praha 6 

www.misterbrill.cz

Přípravek vyvinutý k odstraňování starých vosků z podlah. Lze použít na mramory, žuly, teraca či syntetické mramory.

Návod k použití

K odstranění běžných vosků se ředí 200 ml přípravku s jedním litrem vody a mytí se provádí mopem či kartáčem. V případě velmi odolných vosků se ředí 500 ml na jeden litr vody. Po odstranění vosků se podlaha velmi důkladně opláchne čistou vodou. Po vyschnutí je připravena k aplikaci vosků, jako je Mycí poliš s voskem nebo Vosk pro obnovení lesku podlah od Mr. Brilla.

Přibližná spotřeba přípravku

Pro čištění kamenných a teracových podlah je možno jedním litrem přípravku ošetřit přibližně 90–150 m2. Spotřeba se mění v závislosti na druhu a množství nečistot, které je nutno odstranit, stejně tak jako na stavu odstraňovaných vosků.

Popis přípravku je použit od jeho výrobce. CIDEMAT HRANICE s.r.o. neručí za škody vzniklé nesprávným použitím.

 

Po zatvrdnutí spár mezi dlaždicemi (cca 14, nejlépe 28 dnů) se musí povrch teracové dlažby vyčistit od zbytků spárovací hmoty a dobře umýt. Dobrým mechanickým vyčištěním se také odstraní případný vápenný výkvět. Po tomto vyčištění by se měl povrch dlažby naimpregnovat.

Postup impregnace je vždy uveden v „Návodu použití“ konkrétního impregnačního prostředku.

Obroušený povrch teracové dlažby obsahuje množství drobných pórů a kapilár. Ty se nachází jak v jednotlivých zrnech kameniva, tak i v cementovém kameni, kde byly vytvořeny fyzikálně chemickým procesem při hydrataci cementu. Právě tyto póry a kapiláry se podílí na vnikání vlhkosti a nečistot do povrchu dlažby.

Jedním z projevů zvýšené nebo nadměrné vlhkosti dlažby mohou být výkvěty, které se projevují jako bělavý povlak na povrchu dlažby. Vznikají vynášením vodou rozpustných solí a vápenného hydrátu z cementu na povrch. Vlhkost soli rozpustí a pak je vynese ve směru difúzního toku k povrchu. Na povrchu se vlhkost odpaří a vznikne tak vápenný povlak - výkvět. Tento jev se objevuje hlavně zpočátku pokládky, kdy dochází k vysychání zbytkové vlhkosti z vody potřebné pro výrobu. Dále se může nadměrná vlhkost objevit při nesprávném dlouhodobém skladování – po odběru dlaždic z palety není otevřená paleta chráněna před deštěm, vlhkostí a prachem.